Với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tháng 2/2018, UBND huyện Kim Bảng đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm công vụ, chất lượng tham mưu, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018. Theo đó, một trong những động thái tích cực nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này đó là việc đầu tư lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tại Phòng tiếp dân, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng cho biết: Một trong những "điểm nghẽn" chủ yếu gây cản trở quá trình CCHC ở địa phương thời gian qua chính là khâu tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính ở cấp cơ sở vẫn còn hạn chế. Vì vậy, trong năm 2018, huyện quyết liệt chỉ đạo khắc phục điểm nghẽn này nhằm lập lại kỷ cương hành chính, hướng đến phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Thanh tra huyện Kim Bảng hướng dẫn cách bố trí, sắp xếp ở bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC ở xã làm điểm Tân Sơn. Ảnh: Đức Anh

Cũng theo ông Sơn, chính bởi hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở mà năm 2017 vừa qua, Kim Bảng chỉ đứng thứ 4/6 huyện, thành phố trong toàn tỉnh về kết quả CCHC. Xuất phát từ thực tế này, cùng với việc ban hành Chỉ thị 04, UBND huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Phòng tiếp dân và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với mục đích hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Phòng tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, tạo công cụ giám sát cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành  của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn.

Thực tế, việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các xã, thị trấn trên địa bàn được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương. Kinh phí lắp đặt được trích từ nguồn ngân sách của huyện. Hệ thống camera giám sát lắp đặt cho các xã gồm các thiết bị: camera, micro, đầu thu lưu trữ đặt tại Phòng tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả; đầu thu lưu trữ, màn hình theo dõi đặt tại Thanh tra và Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Để quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát này, UBND huyện đã thống nhất ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trong toàn huyện. Theo đó, việc quản lý chung đối với hệ thống camera giám sát Phòng tiếp công dân của UBND các xã, thị trấn được giao cho Thanh tra huyện; hệ thống camera giám sát Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các xã, thị trấn do Văn phòng HĐND - UBND huyện quản lý; UBND các xã, thị trấn trực tiếp sử dụng, quản lý camera, đầu thu lưu trữ đặt tại Phòng tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các xã, thị trấn.

Quy chế cũng phân cấp rõ quyền theo dõi camera của từng cấp, nội dung vận hành, sử dụng hệ thống. Đồng thời cũng quy định rõ việc trích xuất và sử dụng thông tin từ hệ thống. Mọi thông tin ghi được qua đầu thu lưu trữ được đánh giá ít nhất 1 lần/tháng. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, UBND các xã, thị trấn, Thanh tra, Văn phòng HĐND- UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện về tình hình quản lý, sử dụng hệ thống và kết quả thông tin thu được qua hệ thống camera giám sát được giao quản lý.

Để thuận lợi cho việc vận hành, quản lý hệ thống camera, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thiện, nâng cấp hai Phòng tiếp dân và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả bảo đảm về diện tích, trang, thiết bị và hoàn thiện hệ thống bảng, biển, sổ sách, cách bố trí sắp xếp từng phòng, bảo đảm thuận tiện nhất cho việc ghi lại hình ảnh, giọng nói của cả cán bộ tiếp dân lẫn công dân…

Huyện đã tập trung hướng dẫn xã Tân Sơn làm điểm mô hình hai Phòng tiếp dân và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo đúng quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống camera giám sát. Trên cơ sở đó, tổ chức cho các xã, thị trấn tham quan, học tập và triển khai theo đúng mô hình điểm.

Theo chỉ đạo của huyện, đến ngày 30/4, các xã, thị trấn còn lại phải hoàn thành về cơ sở vật chất; đồng thời, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của bộ phận "một cửa"; có quyết định phân công công chức trực tiếp làm đầu mối thực hiện; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính; việc ghi chép sổ sách phải được cập nhật thường xuyên… Cùng với đó, huyện cũng thống nhất lịch tiếp công dân vào các ngày 5, 10, 20, 25 hằng tháng để tiện cho việc theo dõi.

Hiện việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đã hoàn thành và bàn giao xong cho 18/18 xã, thị trấn trong huyện; đường truyền cũng được hoàn thiện để bảo đảm cho việc vận hành hệ thống ổn định bắt đầu từ quý II/2018.

Ông Đinh Văn Vũ, Chánh Thanh tra huyện Kim Bảng cho biết: Việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tại Phòng tiếp dân và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại UBND các xã, thị trấn cho phép chúng tôi theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn việc tiếp công dân của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao kỷ luật, kỷ cương cũng như hiệu quả công tác này. Mặt khác, những hình ảnh, bản ghi, dấu vết thu được qua hệ thống sẽ là một trong những cơ sở để xem xét ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời có thể sử dụng làm chứng cứ lập biên bản, truy cứu trách nhiệm đối với từng trường hợp vi phạm. 

Cán bộ tư pháp xã Hoàng Tây, (Kim Bảng) tiếp dân, giải quyết thủ tịch hành chính theo cơ chế “một cửa”. Ảnh: Tân Xuân

Có thể nói, việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tại Phòng tiếp dân và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các xã, thị trấn là một trong những giải pháp tích cực, thể hiện quyết tâm của huyện Kim Bảng trong việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Được biết, để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh CCHC ở địa phương, cùng với việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở, năm 2018, huyện Kim Bảng sẽ đưa ra điểm đánh giá thi đua rất cao đối với nội dung CCHC của các xã, thị trấn. Hy vọng những động thái tích cực này sẽ tạo ra bước chuyển thực sự trong CCHC ở địa phương. 

Thu Thảo