Kim Bảng chú trọng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

Ngay từ đầu năm 2020, cùng với quan tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Kim Bảng đã ban hành kế hoạch nhằm tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức làm thước đo, tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở nhiều lĩnh vực.

Kim Bảng chú trọng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính
Hướng dẫn người dân tra cứu TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thanh Sơn (Kim Bảng).

Tại bộ phận “một cửa” xã Thanh Sơn vào ngày làm việc cuối tuần, mặc dù gần hết giờ làm việc buổi sáng nhưng vẫn còn có một số người dân đến thực hiện các TTHC. Bà Nguyễn Thị Tươi, người dân thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn chia sẻ: “Không chỉ phòng làm việc khang trang, thiết bị đầy đủ mà tác phong làm việc của cán bộ bộ phận “một cửa” cũng được đổi mới rõ nét. So với trước kia, tôi thấy nhiều TTHC được rút ngắn, đơn giản hơn. Đa số các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã đều được trả kết quả ngay trong buổi làm việc, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại”. 

Để có được những đánh giá tích cực từ người dân, thời gian qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh CCHC, UBND xã Thanh Sơn đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức (CBCC). Theo đó, CBCC bộ phận “một cửa” thường xuyên chủ động phối hợp với các ngành nắm bắt thủ tục, chế độ, chính sách mới để giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND xã về việc tham mưu, đề xuất, cũng như trực tiếp giải quyết TTHC, không được để xảy ra tình trạng chậm trễ, quá hạn hồ sơ, khiến công dân phải đi lại nhiều lần. Mức thu phí, lệ phí đối với mỗi loại hồ sơ và bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được niêm yết công khai, bảo đảm tính minh bạch trong giải quyết công việc.

Xã Tân Sơn cũng là một trong những địa phương được đánh giá thực hiện tốt công tác CCHC của huyện Kim Bảng. Bộ phận “một cửa” của xã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2018 và được huyện Kim Bảng chọn là nơi triển khai mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, do đó cùng với quan tâm đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa”, UBND xã Tân Sơn đặc biệt chú trọng đổi mới lề lối làm việc, thực hiện công khai, minh bạch các TTHC, hòm thư góp ý, số điện thoại của CBCC, lãnh đạo xã, phát phiếu đánh giá cho người dân khi tới giải quyết TTHC. Qua đó, lãnh đạo xã kịp thời nắm bắt mọi ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết TTHC, những nội dung cần đổi mới theo nhận định của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, UBND xã sẽ tiếp thu, tổng hợp và trình UBND huyện xem xét giải quyết. Nhờ vậy, mặc dù thường xuyên tiếp nhận và xử lý với khối lượng lớn (hơn 2.000 lượt TTHC trên các lĩnh vực mỗi năm) nhưng Tân Sơn không để xảy ra tình trạng chậm trễ, sai sót trong giải quyết TTHC cho người dân.

Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu thực chất, hằng năm UBND huyện Kim Bảng đều xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để các xã, thị trấn trên địa bàn làm căn cứ thực hiện. Trong đó, công tác kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã được thực hiện thường xuyên. Việc niêm yết công khai TTHC tại cổng thông tin điện tử cũng như tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp được duy trì nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu về: Thủ tục, thời gian, các loại biểu mẫu và mức phí, lệ phí khi thực hiện TTHC.

Hiện UBND huyện Kim Bảng và UBND 18/18 xã, thị trấn đã thực hiện cập nhật, công bố và niêm yết công khai 382 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 184 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định. Đồng thời, nhằm hướng tới hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện Kim Bảng tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tốt phần mềm dịch vụ công một cửa điện tử trong giải quyết TTHC. Cùng với đó, duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để thống nhất và chuẩn hóa các TTHC. Nhờ vậy, việc giải quyết TTHC tuân thủ theo đúng quy trình đã ban hành; hồ sơ được kiểm soát, lưu trữ trên phần mềm quản lý, thuận tiện để tra cứu, rà soát khi cần.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, các xã, thị trấn đã tiếp nhận 7.746 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,2%, số còn lại đang tiếp tục được giải quyết và liên thông với các sở, ngành của tỉnh để giải quyết đúng hạn cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Nhiều TTHC được giải quyết ngay trong ngày, trên 93% người dân được hỏi ý kiến đều đánh giá hài lòng/rất hài lòng với thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm của CBCC làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại bộ phận “một cửa” trên địa bàn huyện Kim Bảng vẫn còn thấp, từ đầu năm đến nay mới chỉ có 67 hồ sơ được tiếp nhận ở mức độ 4 (khoảng 0,8%). Theo ông Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bảng, tỷ lệ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thấp một phần do người dân chưa có thói quen thực hiện TTHC qua mạng. Hơn nữa, đa số TTHC cấp xã đều có thể giải quyết ngay, không cần chờ đợi nên đa số người dân có tâm lý trực tiếp đến bộ phận “một cửa” làm việc. Đây cũng là nguyên nhân khiến huyện Kim Bảng “mất điểm” khi đánh giá theo bộ chỉ số CCHC của UBND tỉnh. 

Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện Kim Bảng xác định sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về cải cách TTHC, đặc biệt là nội dung giải quyết các TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân, nhất là doanh nghiệp, tổ chức và đội ngũ CBCC trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân. Hiện tại, việc củng cố, bổ sung thiết bị kỹ thuật (màn hình máy chiếu, ti vi); nâng cấp hệ thống mạng internet; phát hành sổ tay tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, giới thiệu chuyên trang về TTHC, quy trình thực hiện TTHC mức độ 3, 4… đang dần được hoàn thiện, nhằm đưa thông tin rộng khắp đến từng hộ dân, giúp người dân hiểu quyền lợi của mình và lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã đề ra một số nhiệm vụ quan trọng và khâu đột phá về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh cải cách TTHC, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ cũng như tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, từng bước hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, sự kỳ vọng của nhân dân đối với vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần giúp Kim Bảng cải thiện môi trường đầu tư, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH.

Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.