Thời gian gần đây, người dân xã Tràng An rất phấn khởi khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" của xã. Bởi thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục cho người dân rất nhanh, không phải mất công chờ đợi như trước.

Ông Nguyễn Văn Do, người dân xã Tràng An cho biết: Trước đây, mỗi khi đi làm giấy tờ đều phải đợi rất lâu, nhiều khi đi lòng vòng nhiều nơi mà chưa giải quyết được. Nhưng nay, được cán bộ "một cửa" của xã hướng dẫn rất tận tình và xử lý nhanh chóng, người dân chúng tôi rất vui mừng.

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Bồ Đề (Bình Lục). Ảnh: Thế Tân

Năm 2017, xã Tràng An được Huyện ủy Bình Lục chọn đơn vị làm điểm xây dựng mô hình "CCHC gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ" theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Để mô hình hoạt động có hiệu quả, xã đã bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ trực tiếp dân. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhân dân. Sau một năm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm ở Tràng An, Bình Lục đã tổ chức triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. 

Để tạo bước chuyển tích cực trong công tác CCHC, huyện Bình Lục xác định rõ chủ thể của CCHC trước hết là nhân dân, doanh nghiệp. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của huyện là phải lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC, theo phương châm: CCHC thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, nêu cao vai trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo, chịu trách nhiệm về việc thực hiện CCHC ở cơ quan, đơn vị mình với Ban Chỉ đạo CCHC huyện. Song song với đó, huyện tích cực triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về CCHC tới nhân dân, từ đó, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã đơn giản hóa được trên 70 TTHC các loại. Qua đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là "công bộc" trung thành của nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hẹn trên địa bàn huyện năm 2017 đạt trên 98%.

Cầm trên tay giấy tờ làm thủ tục đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" của huyện, anh Trần Văn Hanh ở xã Tiêu Động chia sẻ: Thời gian gần đây, tôi nhận thấy công tác giải quyết các TTHC của huyện đã thay đổi rất nhiều. Thái độ của cán bộ nhã nhặn, tận tình và hướng dẫn chu đáo. Thủ tục giấy tờ cũng đơn giản, nhanh gọn hơn.

Tiến tới một nền hành chính hiện đại, giải pháp mà huyện Bình Lục đặt ra thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, TTHC bằng nhiều hình thức tới các tổ chức và cá nhân. Tiếp tục thực hiện việc đơn giản hoá TTHC ở các lĩnh vực: bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đất đai, bảo trợ xã hội, người có công, bảo hiểm xã hội… bảo đảm không có hiện tượng gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

Có kế hoạch tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu CCHC trong giai đoạn hiện nay. Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành để triển khai liên thông giữa các cấp, bảo đảm theo dõi được luồng xử lý văn bản và tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm; bảo đảm 100% TTHC của huyện được công khai trên mạng, nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4.

Mai Hương