Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tham mưu giúp các cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự(ANTT). Cùng đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động dân vận của lực lượng công an, biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong 2 năm đã có 3 cuộc vận động, trên 10 đợt thi đua đặc biệt gắn với những ngày lễ lớn, ngày truyền thống lực lượng công an và dân vận được phát động; 83 mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong giữ gìn ANTT được xây dựng, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong cán bộ, chiến sỹ, nhân dân về công tác dân vận. Thực hiện chương trình phối hợp, hai ngành đã tham mưu giải quyết ổn định, tạm ổn định 46 vụ việc, không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện vượt cấp. Quy chế dân chủ được thực hiện nghiêm, cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân được đẩy mạnh. Trong 2 năm, Công an tỉnh đã rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 15 - 60% so với quy định, được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp giai đoạn 2018-2021, hai đơn vị thống nhất: tiếp tục phối hợp tuyên truyền, tham mưu, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung phối hợp phải gắn liền với quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành. Hai bên thường xuyên phối hợp nắm bắt, dự báo, trao đổi thông tin về tình hình cơ sở, quan tâm giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đề xuất phương án giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh. Cùng đó, xây dựng, củng cố lực lượng công an nhân dân và hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lê Mai