Thanh Liêm thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Kinh tế và tổ chức sản xuất là một trong 4 nhóm tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới (NTM) bao gồm 4 tiêu chí: Thu nhập; nghèo đa chiều; lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đây cũng là những tiêu chí quan trọng trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao khi phản ánh rõ mức sống của người dân nông thôn. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, huyện Thanh Liêm đã tích cực chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá, hoàn thành nhóm tiêu chí theo quy định mới tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh quy định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định trong giai đoạn mới, hầu hết các chỉ tiêu trong nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất đều yêu cầu nâng cao hơn so với giai đoạn trước. Riêng 2 tiêu chí: lao động; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn được quy định mở rộng, chi tiết hơn. Cụ thể, yêu cầu đạt chuẩn của tiêu chí lao động theo quy định mới gồm 2 chỉ tiêu là: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 30% (đối với vùng đồng bằng sông Hồng) thay vì yêu cầu cũ gồm một chỉ tiêu là tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 90%.

Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, các xã đạt chuẩn tiêu chí này trong giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng các yêu cầu: Có hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật HTX; xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực bảo đảm bền vững; thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường; có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Để hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao trong quý I/2023, thời gian qua, xã Thanh Hương đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, hoàn thành đối với từng chỉ tiêu trong các nhóm tiêu chí về xã NTM, NTM nâng cao. Bởi, muốn về đích NTM nâng cao thì trước tiên xã phải hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM. Đối với nhóm tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã Thanh Hương xác định đây là nhóm tiêu chí quan trọng và tạo tiền đề để xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao.

Theo đó, trong những năm qua, xã Thanh Hương đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp: Quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh là may công nghiệp, hàn điện, điện dân dụng; phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX DVNN, HTX kiểu mới; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho hộ dân; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung, xa khu dân cư; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi dê thương phẩm, dê thịt, gia cầm, thủy cầm…

Thanh Liêm thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới
Sản phẩm ổi Đài Loan của xã Thanh Hương đã được cấp chứng nhận VietGAP. Ảnh: Hân Hân

Đến nay, xã đã thực hiện chuyển đổi được trên 50 ha diện tích đất trũng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả (ổi Đài Loan) và nuôi trồng thủy sản; hoàn thiện việc cấp chứng nhận VietGAP cho sản phẩm ổi Đài Loan và sản phẩm đã được cấp mã vùng theo từng hộ để bảo đảm cho việc truy xuất nguồn gốc; xây dựng và duy trì hiệu quả 2 mô hình áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất là mô hình cánh đồng mẫu sản xuất giống lúa Bắc thơm số 7 và mạ khay cấy máy ở HTX DVNN Tâng. Ngoài ra, xã Thanh Hương cũng đã xây dựng kênh thương mại điện tử để quảng bá và bán sản phẩm ổi Đài Loan…

Làm rõ hơn về kết quả thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trên địa bàn xã, đồng chí Phạm Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho biết: Tính đến hết năm 2022, Thanh Hương có 100% chỉ tiêu trong nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất đạt chuẩn theo quy định mới về xã NTM. Các tiêu chí này trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 cũng đã đạt chuẩn theo quy định. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64,3 triệu đồng/người; tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo đạt 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 51%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,89%; xã có 4 HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định…

Cũng như xã Thanh Hương, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm, trong năm qua, các xã trên địa bàn huyện đã tích cực rà soát, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, quan tâm duy trì, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các ngành nghề có thế mạnh như dệt may, sản xuất đồ gỗ, xây dựng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề… để giải quyết vấn đề về việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của làng nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm làng nghề...

Theo  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Liêm, năm 2022, huyện đã xây dựng và thực hiện hiệu quả một số mô hình liên kết phát triển sản xuất (lúa, ngô…); thành lập 2 HTX kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm qua, 5 sản phẩm chủ lực của địa phương đã được công nhận sản phẩm OCOP, 2 sản phẩm được chứng nhận VietGAP. Đến nay, 100% các xã đã triển khai thành lập tổ khuyến nông cộng đồng và ban hành quy chế hoạt động. Hiện, hầu hết các xã đã đạt chuẩn tiêu chí lao động, thu nhập, nghèo đa chiều trong nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất. Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, trên 50% số xã đã hoàn thành đạt chuẩn. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 64,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 75,2%...

Có thể thấy, trong triển khai thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất theo yêu cầu mới, các xã trên địa bàn huyện Thanh Liêm, nhất là các xã xây dựng NTM nâng cao đã rất chủ động trong xây dựng kế hoạch, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt là đối với các chỉ tiêu khó về truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu; sản phẩm được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương... Qua đó, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy