Những kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Duy Tiên

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, dù 100% số xã đã đạt chuẩn xã NTM, trong đó, xã Mộc Bắc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020, năm 2021, các cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM. Nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương... phong trào xây dựng NTM của Duy Tiên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. 

Năm 2021, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM của thị xã Duy Tiên đạt 412.520 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 103.386 triệu đồng; ngân sách thị xã 96.205 triệu đồng; ngân sách xã 103.668 triệu đồng; nhân dân đóng góp 99.641 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 136 triệu đồng; vốn khác 9.484 triệu đồng. Với nguồn vốn đã được huy động, nhiều công trình xây dựng NTM được triển khai đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp… Cụ thể, toàn thị xã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp được 25,611km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới 26 phòng học, 7 phòng chức năng, 2 nhà đa năng; đầu tư sửa chữa 53 phòng học, 53 phòng chức năng của 15 trường học các cấp tại 7 xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Tiên Ngoại, Yên Nam, Tiên Sơn…

Những kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Duy Tiên
Sản xuất rau hữu cơ ở Nông trại Hữu cơ Happy Farm (Trác Văn, thị xã Duy Tiên). Ảnh: T.S

Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thị xã Duy Tiên tập trung triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo vùng nông thôn. Thời gian qua, Duy Tiên đã thực hiện hiệu quả các mô hình: tích tụ, tập trung ruộng đất (được 203,19ha); mô hình lúa cấy bằng máy (trên địa bàn thị xã có 17 máy cấy); đã triển khai được 4 mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ “sông trong ao”... Cùng với đó, đề án chăn nuôi bò sữa cũng được thị xã quan tâm, chú trọng. Tổng đàn bò sữa của thị xã đạt 3.226 con, năm 2021 sản lượng sữa đạt 8.279 tấn. Các công ty thu mua sữa tươi với giá ổn định từ 11.000-14.000 đồng/lít... Năm 2021, trên địa bàn thị xã đã thành lập được 4 HTX kiểu mới, đó là: HTX cá lồng Chuyên Ngoại; HTX trồng cây ăn quả Mộc Nam; HTX du lịch sinh thái và dệt lụa Hồng Tiến, Nha Xá; HTX may mặc Trác Văn... 

Có thể nói, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế, nhiều lao động nông thôn được giải quyết việc làm, thu nhập bình quân đầu người của thị xã năm 2021 ước đạt 65,5 triệu đồng, tăng 12,93% so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,51%. 

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất được nâng lên, đời sống tinh thần của người dân cũng được thị xã hết sức chú trọng. Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Duy Tiên tiếp tục phát triển cả diện rộng và chiều sâu chất lượng. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên của Duy Tiên đạt 32,2%, số gia đình thể thao đạt 25%. Hiện, trên địa bàn thị xã có 12/16 xã, phường có nhà văn hóa, 101/106 thôn, tổ phố có nhà văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,56%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa ước đạt 90,5%...

Trong xây dựng NTM, những năm qua, Duy Tiên đặc biệt quan tâm đến tiêu chí môi trường. Để xây dựng cảnh quan phường, xã sáng-xanh-sạch-đẹp, thị xã đã phát động phong trào trồng hoa tại các trụ sở, công sở, các đường trục xã, đường thôn xóm. Hằng ngày, hằng tuần, tổ thu gom rác thải của các thôn duy trì, làm tốt việc thu gom rác thải bảo đảm sạch đường, sạch ngõ. Đã thành nền nếp, mỗi tháng hai lần, các địa phương duy trì ra quân tổng vệ sinh môi trường góp phần làm sạch, làm đẹp môi trường sống ở mỗi làng quê…

Những kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Duy Tiên
Làng nghề truyền thống ở Duy Tiên được duy trì, phát triển góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn

Phát huy kết quả đã đạt được, căn cứ tình hình thực tế Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, UBND thị xã Duy Tiên tiếp tục chỉ đạo xã Mộc Nam tập trung mọi nguồn lực, xây dựng xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021. Với sự nỗ lực cố gắng, chung sức, đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn của xã Mộc Nam có bước chuyển mạnh. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác giáo dục, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo sức khỏe nhân dân… được thực hiện tốt. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; nếp sống văn minh nông thôn được nâng cao; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; quốc phòng-an ninh được bảo đảm… Theo kết quả rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí, xã Mộc Nam đạt chuẩn 4/4 nhóm tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu.

Ngoài Mộc Nam, đến nay Duy Tiên có 2 xã đạt chuẩn 10 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu đó là: Trác Văn và Chuyên Ngoại; 3 xã đạt chuẩn 6 chỉ tiêu là: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn. 

Thực hiện mục tiêu: Đẩy mạnh xây dựng NTM gắn với xây dựng và phát triển đô thị; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt với mục đích không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian tới, Duy Tiên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu năm 2022 thị xã có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, các xã còn lại đạt từ 8 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75,5 triệu đồng, tăng 15,27% so với năm 2021; tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,47%; tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 98,1%... 

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.