Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Hai phương pháp thu thập thông tin gồm: phỏng vấn trực tiếp và hộ gia đình tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Để sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 1/4/2019, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương, BCĐ các địa phương và BCĐ của 3 Bộ thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch riêng bao gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã hoàn thiện công tác tập huấn, phiếu hỏi Tổng điều tra, tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra, thiết lập mạng lưới thực hiện Tổng điều tra và hạ tầng công nghệ thông tin.

Ngoài việc ứng dụng các phần mềm quản lý và giám sát tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra, Tổng cục Thống kê đã nâng cấp máy chủ phục vụ Tổng điều tra bảo đảm việc sao lưu và xử lý số liệu điều tra trực tuyến và phiếu điện tử.

BCĐ Trung ương đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an về thẩm định hệ thống hạ tầng và các phần mềm Tổng điều tra để sẵn sàng cho việc thu thập thông tin từ ngày 1-25/4/2019.

Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị tại các địa phương về các nội dung như: chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Phương án điều tra; Kế hoạch tuyên truyền của BCĐ Trung ương.

Về kinh phí thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) được Bộ Tài chính cấp 1.100 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và sẽ phân bổ cụ thể cho các địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về rà soát kinh phí thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong đó, rà soát đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện các công việc năm 2018 chưa được phân bổ và các công việc năm 2019 còn thiếu.

Từ nay đến khi thực hiện điều tra, BCĐ các cấp tại địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền Tổng điều tra, huy động toàn thể nhân dân tham gia tích cực trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cuộc Tổng điều tra. Chuẩn bị địa bàn và đảm bảo an toàn Tổng điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn điều tra; giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị tích cực của BCĐ các cấp, BCĐ các Bộ đối với Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc điều tra lớn nhất của ngành thống kê từ trước đến nay và là lần đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin tại tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, thành viên BCĐ các cấp quán triệt mục đích, yêu cầu, quy mô của Tổng điều tra. Tổng điều tra phải tiến hành chính xác, có chất lượng các chỉ tiêu thống kê. Bảo đảm nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối trong tổ chức thực hiện, lưu giữ, bảo mật số liệu.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Tổng điều tra với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể. Huy động toàn thể nhân dân tham gia cung cấp thông tin chính xác cho Tổng điều tra. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị thực hiện Tổng điều tra.

Tất cả các bộ, ngành địa phương sẽ tổ chức đồng loạt lễ ra quân vào sáng 1/4/2019. Tháng 7/2019 sẽ công bố kết quả sơ bộ và quí II/2020 sẽ công bố chính thức kết quả của cuộc tổng điều tra.

Hải Yến