Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh tham gia Hội thi.

Đến với hội thi có 16 giáo viên của các trường THCS thuộc 6 đơn vị phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. Đây là những giáo viên đã đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi cấp huyện, thành phố và vượt qua các phần thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành có liên quan đến công tác chủ nhiệm. 

Tham dự hội thi, các giáo viên phải trải qua 2 phần thi: ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp và thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm với thời gian dự thi tối đa 15 phút cho cả 2 phần thi. Để đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi, cả 4 phần thi của các giáo viên đều phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Hội thi GVCN giỏi cấp THCS là hoạt động chuyên môn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp tại các nhà trường. Trong các phần thi của mình, các giáo viên dự thi cho thấy GVCN có nhiệm vụ quản lý lớp học, tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh và là người giữ vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các lực lượng giáo dục khác xây dựng lớp học, nhà trường an toàn, thân thiện. 

Hội thi chính là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ quan trọng, tạo điều kiện cho các giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp và giáo dục đạo đức học sinh. Qua đó, giúp ngành làm tốt công tác phát hiện, tuyên dương và phát triển đội ngũ GVCN lớp, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Đồng thời, có sự đánh giá chính xác về việc tổ chức hội thi ở cấp cơ sở cũng như về năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ GVCN lớp.

Các thí sinh bốc thăm số thứ tự dự thi.

Hội thi diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo cán bộ, giáo viên.

Theo kế hoạch, lễ trao giải Hội thi GVCN lớp giỏi cấp THCS năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức vào ngày 8/11 tại Sở GD&ĐT.

Thanh Hà