Hội CCB tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

Sáng ngày 26/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hôi CCB tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09  NQTW của Bộ Chính trị khóa IX
Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện; công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể với Hội CCB được nâng cao, đem lại kết quả thiết thực. Hội CCB các cấp đã bám sát văn bản của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Hội, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, hội đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; tham mưu giúp cấp uỷ và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử…

Nổi bật là, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, hội đã thành lập 110 tổ công tác theo Quy chế 01/QC- BCĐ ngày 27/9/2019 của Ban Chỉ đạo 35 hoạt động có hiệu quả, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, vận động GPMB. Tổ chức 32 buổi sinh hoạt chính trị, 06 cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc; tổ chức 520 hội nghị với hơn 10.755 lượt người tham gia thảo luận, đóng góp 4.200 ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các cấp Hội CCB nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hiện toàn hội thành lập được 90 doanh nghiệp tư nhân, 80 hợp tác xã, tổ hợp tác và gần 3.000 trang trại, gia trại. Nhằm giúp hội viên nguồn vốn phát triển kinh tế, hội đã quản lý và sử dụng hiệu quả trên 530 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay của Trung ương và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp 4.472 hộ gia đình CCB vay phát triển kinh tế. Cùng đó, Hội CCB tỉnh vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên CCB đóng góp xây dựng 223 căn nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên có khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 10,8 tỷ đồng. Toàn hội đã kết nạp 5.705 hội viên mới, qua đánh giá hàng năm 100% tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 20% chi hội và tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 98% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu, 97,5% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa...

Hôi CCB tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09  NQTW của Bộ Chính trị khóa IX
Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Hôi CCB tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09  NQTW của Bộ Chính trị khóa IX
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,  đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, nỗ lực của các cấp Hội CCB trong tỉnh đạt được trong 20 năm qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai cách mạng đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác CCB.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, hội viên nắm vững và gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12, 13) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực; chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Động viên hội viên nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tiên phong, đi đầu tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước; mạnh dạn đầu tư vào Nông nghiệp - Nông thôn, gương mẫu ứng dụng khoa học - kĩ thuật - công nghệ mới vào sản xuất. Tiếp tục tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển sản xuất - kinh doanh; tham gia hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các cấp hội làm tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Tập trung hướng tới các đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường học, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, cán bộ, công chức trẻ; xem đây là nhiệm vụ quan trọng của hội, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh thiếu niên. Đồng thời, quan tâm đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập hợp, quan tâm giúp đỡ đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, động viên họ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp hội viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, phổ biến pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong Cựu chiến binh; phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho hội viên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên và Nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt quan tâm phát triển tổ chức hội, tăng cường công tác kết nạp hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức hội; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hội; đảm bảo số lượng và nâng cao về chất lượng, có tính kế thừa, phát triển để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…         

  Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.