Các đại biểu tham dự đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số ban trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và 130 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Báo cáo và các tham luận tại đại hội nêu rõ: nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã huy động nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp và làm mới 26,5km đường giao thông nông thôn, 13km hệ thống rãnh thoát nước thải, 2km kênh mương, 21 cầu cống, xây 300 bồn hoa, trồng trên 10 nghìn m2 cây hoa, cây xanh trên các tuyến đường, nơi công sở. Sửa chữa, xây mới cơ sở trường học, trạm y tế, nhà văn hóa với tổng kinh phí đầu tư 55 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 10,39 tỷ đồng và trên 600 ngày công lao động. Nhờ đó, bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,18% (theo tiêu chí đa chiều). Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được triển khai hiệu quả. Kết quả bình xét năm 2018, toàn xã có 91,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4/4 làng đều giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 với các mục tiêu, chương trình cụ thể, đó là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế, xã hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tỷ lệ đăng ký gia đình văn hóa đạt 98.5%,  bình xét gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt 93% trở lên. 100% khu dân cư duy trì hoạt động tự quản, phấn đấu năm 2020, xã Thanh Sơn hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; 100% khu dân cư đạt đạt vững mạnh xuất sắc.

Các thành viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt trước đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu MTTQ xã cần thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình trong tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tham mưu với cấp ủy đồng hành với chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã hiệp thương, cử 33 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024; đại hội cũng đã hiệp thương cử 11 đồng chí tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kim Bảng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì rút kinh nghiệm, từ đó tiếp tục chỉ đạo đại hội MTTQ cấp cơ sở, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2019./.

Trần Ích