Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, phó chủ tịch Hội Điện ảnh VN, đơn vị phối hợp tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc, chia sẻ tại lễ phát động liên hoan phim - Ảnh: XUÂN LONG

Ông Vũ Minh Lý, phó giám đốc Trung tâm Truyền thông (Bộ Tài nguyên - môi trường), cho biết Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần 7 tập trung vào 6 nhóm nội dung:

Thứ nhất, các biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn.

Thứ hai, nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Thứ ba, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thứ tư, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Theo ban tổ chức, liên hoan có 4 thể loại gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình. 

Các tác phẩm dự thi tính thời gian sản xuất từ ngày 1-1-2016 đến 15-10-2019, còn đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước có phim về đề tài môi trường.

Liên hoan phim có 16 giải thưởng, trong đó mỗi thể loại phim có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào cuối quý 4-2019.

Theo tuoitre