Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng huyện NTM nâng cao

Tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân… là những giải pháp cốt yếu để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Lục hướng tới mục tiêu “về đích” huyện NTM nâng cao trước năm 2025.

Mấy năm trở lại đây, sự khởi sắc về diện mạo của các vùng quê Bình Lục dường như càng hiện hữu rõ nét. Những tuyến đường mới được mở, những nhà máy, xí nghiệp đang mọc lên ngày càng nhiều nơi trên mảnh đất xưa nay vẫn được coi là “rốn nước” của châu thổ sông Hồng. Đặc biệt, nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong phát triển nông nghiệp đã và đang hình thành với kết quả rất đáng mừng. Người lao động được giải quyết việc làm ngay tại địa phương, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Đây là những kết quả cụ thể của việc xây dựng huyện nông thôn mới (NTM). Không dừng ở kết quả đó, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện tiếp tục bắt tay vào một chặng đường mới - xây dựng huyện NTM nâng cao. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân… là những giải pháp cốt yếu để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Lục hướng tới mục tiêu “về đích” huyện NTM nâng cao trước năm 2025.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng huyện NTM nâng cao
Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị BCĐ xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. 

Đứng trước những khó khăn, thách thức về: vốn đầu tư, thời gian thực hiện ngắn (chỉ hơn 2 năm), tiêu chí ngày một nâng cao… cùng với tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo, phát huy những kết quả mang tính nền tảng qua quá trình xây dựng huyện NTM cũng như chú trọng phát huy khí thế, sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện. Mặt khác, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Bình Lục đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM. Tiếp đó, khi có Kết luận của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về xây dựng Bình Lục trở thành huyện NTM nâng cao, BTV Huyện ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng đề án của huyện và các xã, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với thực tế.

Với tinh thần khẩn trương và nỗ lực phấn đấu quyết liệt, đến hết năm 2022 Bình Lục có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Cuối tháng 11/2022, toàn huyện tiếp tục có thêm 6 xã (Bình Nghĩa, Đồng Du, Tràng An, Bồ Đề, La Sơn, Đồn Xá) đăng ký xây dựng, phấn đấu “về đích” NTM nâng cao trong năm 2023. BTV Huyện ủy cũng đã thống nhất chỉ đạo các xã còn lại thông qua đề án, phấn đấu “về đích” NTM nâng cao vào năm 2024 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí. Quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Bình Lục là tập trung xây dựng 16/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trở lên; thị trấn Bình Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh; phấn đấu đến tháng 6/2025, 100% xã về đích NTM nâng cao, coi đây là kết quả có ý nghĩa sâu sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng huyện NTM nâng cao
Một đoạn đường NTM ở thôn An Bài, xã Đồng Du, huyện Bình Lục.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; hướng tới hiệu quả, chất lượng bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân; gắn xây dựng NTM với đô thị hóa nông thôn, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Bình Lục. Từ nhận thức trên, những giải pháp trọng tâm được Huyện ủy xác định, đó là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thông qua chương trình công tác của Huyện ủy (trực tiếp thông qua đề án của huyện và đề án của các địa phương, đơn vị); kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao các cấp, phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể hơn nữa trách nhiệm đối với từng thành viên ban chỉ đạo. Đ

ối với chính quyền, Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo xây dựng kế hoạch; điều chỉnh kế hoạch đầu tư, ưu tiên. Cùng với đó, xác định những tiêu chí cần ít nguồn lực tập trung đầu tư trước, tiêu chí cần nhiều nguồn lực đầu tư sau, đồng thời kết hợp các nguồn hỗ trợ của cấp trên và huy động các nguồn lực từ địa phương. UBND huyện chỉ đạo, phân công các ngành bám sát cơ sở, chịu trách nhiệm về thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách để tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng tiêu chí, chỉ tiêu ngay từ cơ sở.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng huyện NTM nâng cao
Đường giao thông tại xã NTM kiểu mẫu Vũ Bản (Bình Lục).

Bên cạnh đó, Huyện ủy Bình Lục hết sức chú trọng phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, coi đây là giải pháp cốt lõi để huy động sức mạnh và các nguồn lực tạo nên sự thành công trong công cuộc xây dựng NTM nâng cao. Do vậy, Huyện ủy tập trung chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể của huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm vào xây dựng những mô hình, việc làm cụ thể để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia hưởng ứng với đúng tư cách là chủ thể của quá trình xây dựng NTM nâng cao.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền từng địa phương trong huyện nhanh chóng cụ thể hóa các đề án bằng kế hoạch từng tháng, từng tiêu chí, qua đó chủ động bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng thời, coi trọng phát động phong trào thi đua, nhất là các phong trào “Ngày thứ bảy với dân”; “Chủ nhật xanh”, phong trào tự quản…, tạo khí thế thi đua trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân. đặc biệt, tích cực kêu gọi sự đóng góp của người dân đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài tỉnh hướng về quê hương cùng chung tay xây dựng NTM.

Tại xã Đồng Du (đơn vị đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí NTM nâng cao năm 2023), theo đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, hiện địa phương đã đạt 9/19 tiêu chí với 59 chỉ tiêu NTM nâng cao. Để hoàn thành “về đích” NTM nâng cao vào năm 2023, Đảng ủy, UBND xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác thực hiện tốt các mô hình, phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất nông sản sạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã được phê duyệt quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hiện nay Đồng Du đã chuyển đổi 32,6 ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và thực hiện mô hình lúa cá; tích tụ gần 20% đất trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM nâng cao vào năm 2023.

Nhiều năm xa quê hương, lập nghiệp tại Bình Dương, anh Nguyễn Ngọc Lương, thôn Đạo Truyền, xã Đồn Xá rất phấn khởi, tự hào mỗi lần về thăm quê hương. Anh Lương cho biết: Mỗi lần về quê tôi đều nhận thấy rõ sự thay đổi, cảnh quan môi trường khang trang, sạch, đẹp, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Với trách nhiệm của người con quê hương, tôi luôn động viên gia đình, anh em hướng niềm tự hào, tình yêu quê hương, tích cực chung tay, góp sức xây dựng NTM nâng cao bằng những việc làm cụ thể, như: đóng góp kinh phí, công sức xây dựng những công trình phúc lợi tại địa phương.

Công cuộc xây dựng NTM mới nâng cao ở xứ đồng chiêm Bình Lục đã và đang được cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động cụ thể diễn ra hằng ngày ở mỗi thôn, mỗi xã, là sự cảm nhận, đánh giá, hướng tới sự hài lòng của người dân. Vấn đề cốt lõi để xây dựng huyện NTM nâng cao được Bình Lục xác định trước hết là niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tự nguyện chung tay, góp sức xây dựng huyện NTM nâng cao thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, tinh thần và kết quả học tập, lao động, đoàn kết, gương mẫu của gia đình, dòng họ, thôn, xã. Với quyết tâm chính trị, cùng tinh thần vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đoàn thể, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ bằng cơ thế, chính sách của tỉnh… tin rằng Bình Lục sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy