Đảng bộ Bình Lục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng bộ huyện Bình Lục xác định cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; chỉ đạo các địa phương nỗ lực “về đích” nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đưa Bình Lục đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao trước năm 2025.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Bình Lục tập trung, sâu sát, quyết liệt thực hiện việc cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành các nghị quyết chuyên đề với nội dung phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi cao.

Theo đó, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện ban hành 8 nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động, kế hoạch, chỉ thị… để triển khai đồng bộ trên các mặt xây dựng Đảng, chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh - quốc phòng… Bên cạnh đó, tập trung cụ thể hóa nội dung thực hiện ba khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra, gồm: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện hiệu quả chủ trương tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất nông sản sạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi, xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị; Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cùng với ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình hành động có nội dung cụ thể, phù hợp, khả thi, BTV Huyện ủy Bình Lục luôn chủ động, sâu sát, tổ chức thường xuyên các hội nghị làm việc với BTV, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương về thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM nâng cao huyện; thường xuyên duy trì các hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện. BCĐ xây dựng NTM nâng cao huyện bố trí thời gian trực tiếp về làm việc với BCĐ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu từng xã, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong thực hiện từng tiêu chí, nhất là những tiêu chí khó.

Cùng với đó, người đứng đầu Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục thực hiện nghiêm việc tổ chức, tham gia các hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… để kịp thời đánh giá, điều chỉnh phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung giải pháp cho phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, người đứng đầu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức, tham dự 5 cuộc đối thoại; người đứng đầu cấp xã tổ chức, tham dự 87 cuộc đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân tại địa bàn cơ sở. BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Bình Lục cũng luôn chú trọng chỉ đạo phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ Bình Lục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
BTV Huyện ủy Bình Lục họp cho ý kiến về quy hoạch các địa phương trong huyện. Ảnh: Nguyễn Hằng

Từ quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tác phong sâu sát, giải pháp đồng bộ, toàn diện, phù hợp thực tế cơ sở, qua nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Bình Lục đã đạt được những kết quả rất tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa tinh thần, nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng vào thực tế đời sống. 100% các chi bộ trong toàn đảng bộ huyện triển khai mô hình “Sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu”; toàn đảng bộ kết nạp 257 đảng viên mới (đạt 51,4% chỉ tiêu đại hội); 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp huyện và 84,6% cán bộ, công chức xã, thị trấn có trình độ đại học trở lên về chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, phục vụ thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình: “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ bảy vì dân”, “Ngày chủ nhật xanh”…

Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng bộ Bình Lục đạt 18/18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra hằng năm. Năm 2022 đạt 18/18 chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đây là kết quả rất tích cực, minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các cấp ở Bình Lục. Đặc biệt, năm 2022, Bình Lục đạt được kết quả rõ nét về xây dựng NTM nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu. Toàn huyện hiện có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt NTM nâng cao; phấn đấu đến hết năm 2023, có 6 xã đạt NTM nâng cao, năm 2025 có từ 10 - 16 xã đạt NTM nâng cao (trong đó 2 - 3 xã đạt NTM kiểu mẫu), thị trấn Bình Mỹ đạt tiêu chí đô thị văn minh, huyện Bình Lục được công nhận huyện NTM nâng cao.

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực, rõ nét, nhưng nửa cuối nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Bình Lục còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tốc độ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh chậm, xuất phát điểm của Bình Lục thấp nhiều so với các địa phương khác trong tỉnh, tổng giá trị thu nhập và thu ngân sách trên địa bàn còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ về đầu tư, tổ chức sản xuất tại địa phương. Trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu có nhiều nhóm tiêu chí, chỉ tiêu đòi hỏi huy động nguồn lực lớn. Công tác phát triển đảng ở địa bàn nông thôn, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ của huyện mặc dù đã nâng cao về chất lượng, nhưng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ vẫn cần thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, củng cố kỹ năng, kinh nghiệm thực tế, nhất là kỹ năng, kinh nghiệm xử lý những tình huống công tác cụ thể…

Đảng bộ Bình Lục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Một góc đường quê xã Trung Lương, huyện Bình Lục.

Nhận diện chính xác những khó khăn, thách thức trên đây, bước vào nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Bình Lục đã ban hành các chương trình, nghị quyết cụ thể quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thông qua việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, ba khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM nâng cao. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết nhằm phát huy thế mạnh của huyện, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình, điển hình về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, nhất là dự án kết nối giao thông trọng điểm, tạo điểm nhấn trong phát triển hạ tầng giao thông, cũng như tạo điều kiện phát triển KT-XH. Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ huyện Bình Lục cũng xác định có những chuyển hướng phù hợp về phát triển thương mại, dịch vụ, tạo dựng một diện mạo mới về nông thôn cũng như tiềm năng mới về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ huyện trong trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.