Bình Lục nỗ lực đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn huyện Bình Lục đã đạt nhiều kết quả tích cực, làm cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong thời gian tới.

Tổ công tác Đề án 06 huyện đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời tham mưu và ban hành các văn bản, gồm: 1 chỉ thị, 4 quyết định, 2 kế hoạch, 10 công văn... để chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện Đề án. Trong đó, đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác Đề án 06 huyện; đồng thời chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác Đề án 06.

Đến nay, 17/17 xã, thị trấn đã thành lập tổ công tác cấp xã; 111/111 thôn thành lập tổ công tác cấp thôn; thành lập tổ công tác 06 trong Công an huyện. Bên cạnh đó, để phục vụ công tác chuyển đổi số, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập 17 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 111 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn; thành lập nhóm Zalo của huyện để thường xuyên chỉ đạo, theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện của các xã, thị trấn trong ngày. Huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra triển khai thực hiện Đề án 06 kiểm tra tại các UBND xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Đối với đơn vị có kết quả thấp, có công văn chấn chỉnh rút kinh nghiệm, phê bình và rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu; phát huy vai trò thành viên của Tổ công tác Đề án số 06 huyện phối hợp với lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi trên địa bàn toàn huyện.

Công an huyện với vai trò cơ quan Thường trực của Tổ công tác Đề án 06 đã tham mưu với UBND huyện tổ chức tập huấn cán bộ chuyên môn của 17 xã, thị trấn sử dụng chức năng xác thực và định danh điện tử trên phần mềm thu nhận, cấp, quản lý CCCD gắn chíp. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06; đặc biệt là các cơ quan: Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng; cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho đối tượng học sinh; công tác đối sánh dữ liệu hộ tịch với dữ liệu dân cư phục vụ số hóa dữ liệu hồ sơ hộ tịch bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Bình Lục nỗ lực đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số
Đại diện một số địa phương, đơn vị của huyện Bình Lục ký cam kết thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Kết quả thực hiện dịch vụ công của Bộ Công an từ ngày 1/1/2022 đến ngày 1/4/2023, số thủ tục hành chính tiếp nhận 6.117/10.890, đạt tỷ lệ 56,17%. Các cơ quan, ban, ngành của huyện cũng quyết liệt thực hiện dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, 4 để giảm thiểu thời gian đi lại cho cá nhân, tổ chức và tiết kiệm chi phí cho nhà nước phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ; đồng thời tăng cường tối đa tính chính xác, nhanh chóng các hoạt động nghiệp vụ. Cụ thể, như: Bảo hiểm xã hội huyện đã tiếp nhận 1.680 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công (Liên thông đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; trợ cấp mai táng phí). Phòng Tư pháp huyện thực hiện đăng ký khai sinh cho 729/1.808 trường hợp, đạt tỷ lệ 40%; đăng ký khai tử 224/544 trường hợp, đạt tỷ lệ 41%; đăng ký kết hôn 288/482 trường hợp, đạt tỷ lệ 51%;  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học cao đẳng: 113 trường hợp, 100% thực hiện tiếp nhận qua cổng dịch vụ công…

Ngoài ra, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện thí điểm hai dịch vụ công liên thông là: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai tang phí, hỗ trợ mai táng phí. Trung tâm Y Tế huyện đã triển khai hệ thống máy đọc thẻ phủ kín 100% các cơ sở y tế trên địa bàn toàn huyện (bố trí 17 máy đọc thẻ căn cước gắn chíp/17 cơ sở y tế cấp xã; 02 máy đọc thẻ khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện). Đồng thời, quyết liệt trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra bảo đảm dữ liệu chính xác phục vụ chia sẻ, xác thực điện tử, kết nối các dữ liệu chuyên ngành; công tác cấp CCCD gắn chíp, định danh điện tử; số hóa hồ sơ cư trú đạt kết quả cao, là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành sớm; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho công dân được hưởng thụ khi sử dụng. Đến ngày 1/4/2023, toàn huyện đã cấp CCCD gắn chíp cho công dân đủ từ 14 tuổi được 123.460/129.152 trường hợp, đạt 96,33%. Hiện xã Bối Cầu đã cấp CCCD gắn chíp đạt 100%. Kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 tính đến ngày 1/4/2023 là: 44.766/129.152 đạt 34,66% chỉ tiêu được giao (đến hết tháng 5/2023 phải hoàn thành 50% tổng chỉ tiêu). Tính đến ngày 4/5/2023, có 3 xã Bối Cầu, Trung Lương, Đồng Du đạt 50% tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Bối Cầu 2.045/4.090, đạt 50%; Trung Lương 3.286/6.506, đạt 50,5%, Đồng Du 3.405/6.763, đạt 50,3%).

Có thể thấy, sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đến nay, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục đã có nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06 của Chính phủ; đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều nội dung công việc mà Đề án 06 đã đề ra, mang lại nhiều lợi ích cho công dân được hưởng thụ khi sử dụng.

Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại địa phương, Bình Lục đã ban hành và tích cực thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện về “Thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn năm 2023. Đồng thời, phát động đợt thi đua “Cao điểm phủ kín căn cước công dân gắn chíp và hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử” trên địa bàn (đến ngày 31/5/2023), nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện đề án trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Qua đó, thúc đẩy các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023 và những năm tiếp theo, bảo đảm quyền lợi cá nhân của mỗi công dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.