Một số quy định, chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến”

Ngày 12/4/2021, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 1165 về việc phối hợp tuyên truyền đối với giao dịch “Lan đột biến” gửi các cơ quan báo chí của địa phương. Theo đó, Cục Thuế tỉnh nêu rõ một số quy định, chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến”.

Một số quy định chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột biến”
Theo quy định, trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu Thuế GTGT. Ảnh: Hoa lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của tổ chức

a. Về chính sách Thuế GTGT:

-Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu Thuế GTGT;

-Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp Thuế GTGT;

-Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

-Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

b. Về chính sách thuế TNDN:

1.Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “Lan đột biến” thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN theo quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “Lan đột biến” đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế) thì được miễn thuế TNDN theo quy định.

2.Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân:

-Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán “Lan đột biến”  thì thuộc diện điều chỉnh của Thuế GTGT và Thuế TNCN theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất Thuế GTGT 1% và Thuế TNCN 0.5%>

-Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và được miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.