Được biết, phục vụ cuộc giám sát chuyên đề trên, thời gian qua ĐUQS tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết; xây dựng, cung cấp cho đoàn giám sát Dự thảo Báo cáo kết quả tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, sau khi làm việc với ĐUQS tỉnh, Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy và UBKT ĐUQS Quân khu 3 sẽ tiếp tục làm việc về nội dung chuyên đề giám sát tại một số đơn vị trực thuộc: Đảng ủy Phòng Tham mưu, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh; Đảng ủy Quân sự thành phố Phủ Lý và các đơn vị: huyện Duy Tiên, xã Mộc Bắc, xã Tiên Nội (Duy Tiên); Sở Công thương; Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Dự kiến đoàn giám sát sẽ kết thúc nội dung làm việc tại ĐUQS tỉnh, các đơn vị và báo cáo kết quả cuộc giám sát chuyên đề vào 20/6.

Phương Dung