Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cụm thi đua số 2 đã làm tốt công tác phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT các huyện, thành phố, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương.

Với các mục tiêu thi đua trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, đất nước và quân đôi, tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương quyết thắng” và đợt thi đua đột kích “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – thi đua giành 3 nhất.

Tổ chức thành công hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ),  trực ban, trực chỉ huy.

Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy,và cuộc vận động xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp. Thực hiện cuộc vận động Quản lý Khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả làm được trong 6 tháng đầu năm và rút kinh nghiệm những điểm còn tồn tại, hạn chế. Hội nghị thống nhất đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng cuối năm đó là: Tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tình hình nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019; Tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nâng cao đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiến Thám