Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Theo đó năm 2020, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết số 580 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tăng cường đổi mới tạo sự chuyển biến tích cực, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm “Cơ bản - thiết thực – vững chắc” sát với đối tượng tác chiến, yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, lấy huấn luyện thực hành là chính. 

Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV theo phương châm “Cơ bản – thiết thực – chất lượng”, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DBĐV theo phương châm “Cơ bản – thiết thực – hiệu quả” sát với yêu cầu, tổ chức biên chế của từng đơn vị và địa phương, đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, tăng cường giáo dục pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Đoàn kết, lập công, quyết thắng” với nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể như: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị cao nhất; chấp hành nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. Tại hội nghị đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thời gian của đợt thi đua từ ngày 01/3 đến ngày 19/5/2020.

Vương Tiến