Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Sáng 6/7, Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiến hành cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” giai đoạn 1992-2022.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đánh giá, 30 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị được Ban CHQS thành phố Phủ Lý chỉ đạo tích cực, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được kết quả tốt. Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT địa phương quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với phong trào thi đua và cuộc vận động của ngành.

Trên cơ sở 4 mục tiêu và 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát với điều kiện của LLVT. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT thành phố.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm kỷ luật trong CBCS LLVT thành phố. Việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần được chú trọng.

Từ năm 2017 đến nay, Ban CHQS thành phố đã đầu tư trên 1 tỷ đồng mua sắm, củng cố thiết chế văn hóa; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Với những kết quả đạt được trong xây dựng môi trường văn hóa tại đơn vị, năm 2012 Ban CHQS thành phố Phủ Lý được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2007-2012). Năm 2017 Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp (giai đoạn 2012-2017). Nhiều năm liền LLVT thành phố được UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với xây dựng LLVT thành phố vững mạnh. Tiếp tục phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp trong quân đội, tạo động lực thúc đẩy toàn LLVT thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS thành phố Phủ Lý tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Ban CHQS thành phố Phủ Lý khen thưởng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Đảng ủy – Ban CHQS thành phố Phủ Lý đã khen thưởng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.     

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.