Đại diện các đơn vị ký kết thực hiện nội dung đợt thi đua.

Nội dung đợt thi đua cao điểm được xác định: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, trưởng thành của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Làm tốt công tác giáo dục chính trị trị tư tưởng, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ (CBCS) có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cơ quan Ban CHQS thành phố nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác, khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp giúp Đảng ủy, Ban CHQS thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Ban CHQS phường, xã nâng cao cảnh giác, chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình; duy trì chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ mục tiêu, các hoạt động kỷ niệm, đón xuân. 

Phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện chương trình “Tết quân dân”, “Ngày hội bánh chưng xanh”, thăm, chúc tết, tặng quà gia đình có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh khó khăn. 

Thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm từ 3/1 đến 3/2/2020.

Lê Mai