Đại diện các đơn vị tham gia ký giao ước thi đua.

Với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân Quyết thắng” Ban CHQS huyện Lý Nhân xác định một số nội dung, chỉ tiêu đó là: vững ý trí, chắc niềm tin; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ nghiêm kỷ luật bảo đảm an toàn; tổ chức tốt các hoạt động. Từ những nội dung chỉ tiêu trên đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng, vui xuân đón tết Canh Tý vui vẻ lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nâng cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống ngay từ cơ sở không để bị động bất ngờ. 

Tại buổi lễ các đơn vị đã tham gia ký kết giao ước thi đua, thời gian thực hiện đợt thi đua 30 ngày từ ngày 03/01 đến ngày 03/02/2020.

Tiến Thám