Phủ Lý vững bước phát triển

Năm thứ 2 triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), UBND TP Phủ Lý đã khắc phục khó khăn, năng động, đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực. Các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, năm 2022 kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục có nhiều khởi sắc, với 15/15 chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch đề ra: Thu ngân sách đạt khá, thu nội địa ước tăng 43,3% so với năm trước; các hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới; số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, hoạt động trở lại tăng...

Phủ Lý vững bước phát triển
Một góc TP Phủ Lý hôm nay.

Kết thúc năm 2021 với dự báo có nhiều khó khăn ở phía trước, TP Phủ Lý xác định rõ các mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2022. Kết quả đáng phấn khởi là kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển mới. Nổi bật là cơ cấu nền kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; giảm tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Cụ thể, đến hết năm 2022, cơ cấu kinh tế của thành phố là: Dịch vụ 44,86%; công nghiệp - xây dựng 53,87%; nông, lâm, ngư nghiệp 1,27%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2022 ước đạt 17.308 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch giao, tăng 7,3% so với thực hiện năm 2021. Để đạt được kết quả này, Phủ Lý đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, đô thị và cải cách hành chính, cùng các chương trình, đề án phát triển kinh tế của thành phố về quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng...

Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, năm qua sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 32.607 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước. Hiện trên địa bàn TP Phủ Lý có 2.381 doanh nghiệp, trong đó 2.154 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong năm 2022, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, hoạt động trở lại tăng, số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm, với 287 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 44 doanh nghiệp khôi phục sau khi dừng và tạm ngừng kinh doanh. Đây là tín hiệu đáng mừng của thành phố trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Phủ Lý đã triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nam trong việc cung cấp thông tin về các chương trình, đề án phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.

Phủ Lý vững bước phát triển
Một góc phố thương mại trên đường Lê Duẩn (TP.Phủ Lý).

Công nghiệp phát triển thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố trong năm 2022 tiếp tục tăng trưởng cao so với năm 2021, thị trường hàng hóa dồi dào, phong phú, các loại hình thương mại đa dạng, linh hoạt đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 18.195 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Gia tăng các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ chính là giải pháp căn bản để TP Phủ Lý nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu ngân sách nhà nước một cách bền vững. Năm qua tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện được 2.708,78 tỷ đồng, đạt 156,7% kế hoạch của tỉnh và 134,7% so với nghị quyết HĐND thành phố giao; trong đó thu cân đối ngân sách hơn 1.606 tỷ đồng, đạt 138,6% kế hoạch tỉnh và 111,4% nghị quyết HĐND thành phố giao.

Bà Mai Thị Ngân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Phủ Lý cho biết: Tăng cường quản lý thu ngân sách, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý và khai thác nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, năm 2022, thu ngân sách của thành phố đạt khá, thu nội địa ước tăng 43,3% so với năm trước.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, năm 2022, UBND TP Phủ Lý đã ban hành Chương trình công tác với 130 nhóm công việc và 195 kế hoạch thực hiện cụ thể các nhiệm vụ. Quá trình thực hiện, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác thu, chi ngân sách nhà nước, công tác thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng... phục vụ xây dựng các dự án trọng điểm, khu đô thị, khu nhà ở, khu đấu giá, tái định cư, góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn.

Triển khai quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thành phố xây dựng thực hiện hiệu quả mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng”. Năm qua, Phủ Lý triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng trên 90 dự án. Đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch 13 dự án cho các đơn vị chủ đầu tư. Trong đó có nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng được nhân dân đánh giá cao, như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tại địa bàn phường Lam Hạ; Dự án đầu tư xây dựng Đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 địa bàn xã Tiên Tân, Tiên Hiệp; Dự án xây dựng Hồ điều hòa Lam Hạ 1; Dự án kè Nam châu Giang địa bàn phường Liêm Chính… Cùng với làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, TP Phủ Lý thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xây dựng các kế hoạch triển khai nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản... Kịp thời rà soát, lập danh mục các dự án bổ sung thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa năm 2022 trình HĐND tỉnh. Quyết liệt chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tập trung vào các khu tập thể trên địa bàn, đất nông nghiệp sau dồn đổi tại các xã Trịnh Xá, Đinh Xá, Kim Bình.

Trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, nổi bật là Phủ Lý đã hoàn thiện, phê duyệt, công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; hoàn thiện, phê duyệt, công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố để triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500, các đề án về phát triển, chỉnh trang đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2030.

Đón mừng năm mới Quý Mão năm 2023 với nhiều ước vọng mới, TP Phủ Lý xác định đây là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng và phát triển đô thị năm 2023, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND TP Phủ Lý cho biết: Năm 2023, Phủ Lý tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý đô thị theo hướng phát triển đô thị xanh, thông minh; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập 3-4 phường mới; tiếp tục rà soát đề xuất chủ trương thực hiện một số dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu thương mại dịch vụ; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm trên địa bàn, triển khai thi công các dự án hạ tầng khung, các khu đô thị, khu nhà ở, trung tâm thương mại kết hợp thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.