Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Bánh đa sợi, miến Bích Trì” cho sản phẩm bánh đa sợi, miến Bích Trì (xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý).

Thôn Bích Trì từ lâu nổi tiếng là vùng có sản phẩm bánh đa sợi, miến vừa mềm lại có độ giòn, mùi thơm tự nhiên, sợi đẹp. Trước đây, do làm thủ công, sản xuất manh mún, thu nhập của người dân thấp, nhiều hộ phải bỏ nghề. Nhờ áp dụng máy móc vào sản xuất hiện số hộ làm nghề ít đi nhưng sản lượng bánh đa, miến cơ bản được giữ vững. 

Người dân thôn Bích Trì (xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý) vui mừng khi sản phẩm của địa phương được công nhận nhãn hiệu tập thể.

Được công nhận nhãn hiệu tập thể “Bánh đa sợi, miến Bích Trì” tạo cơ hội để sản phẩm Bánh đa sợi, miến Bích Trì tiếp cận thị trường, tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy quá trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng của sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ... Đây chính là nền tảng để làng nghề phát triển bền vững.

Nguyễn Hiền