Thực hiện các giải pháp bảo đảm nhu cầu vốn cho nền kinh tế

Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hà Nam đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng lần thứ VII và hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đề ra.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Chi nhánh NHNN tỉnh triển khai kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam và của tỉnh tới toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Trọng tâm là các chỉ thị của NHNN Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả hằng năm; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; các nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Đảng ủy Chi nhánh NHNN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung nghị quyết và triển khai đến các chi bộ trực thuộc thực hiện đồng bộ, hiệu quả: ban hành các kế hoạch thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ và được triển khai tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN Việt Nam về tín dụng ngân hàng, bảo đảm toàn ngành ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Hà Nam cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi nhánh NHNN tỉnh Hà Nam tiếp tục tham mưu có hiệu quả với UBND tỉnh trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, hằng năm Chi nhánh NHNN Hà Nam luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà NHNN Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, được NHNN Việt Nam công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nổi bật là Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung phát triển đa dạng các loại hình tín dụng, ngân hàng; cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có chất lượng một cách công khai, minh bạch và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán, nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Đến 31/12/2022, huy động vốn toàn địa bàn đạt 62.877 tỷ đồng, tăng 13.013 tỷ đồng so với 31/12/2020 (tỷ lệ tăng 12,61%); dư nợ tín dụng đạt 65.030 tỷ đồng, tăng 15.485 tỷ đồng so với 31/12/2020 (tỷ lệ tăng 13,12%).

Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh, Chi nhánh NHNN tỉnh Hà Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực ứng dụng các dịch vụ số với nhiều tiện ích đối với khách hàng; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, hoạt động thanh toán, bảo mật thông tin...

Đặc biệt bám sát thực tiễn hoạt động, Đảng ủy Chi nhánh NHNN tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngân hàng trên địa bàn phù hợp với tình hình. Thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; xây dựng phương án, kịch bản ứng phó cụ thể trong trường hợp phải cách ly, bảo đảm tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thiết yếu của người dân và hoạt động an toàn, thông suốt.

Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Hà Nam, với trách nhiệm là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chi nhánh Agribank đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện kịp thời những chủ trương, chỉ đạo của cấp trên; chủ động dự báo những tác động không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh; từ đó đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực nhằm phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thực hiện các giải pháp bảo đảm nhu cầu vốn cho nền kinh tế
Nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.Ảnh: Tiến Dũng

Ông Hoàng Xuân Hội, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Nam cho biết: Đảng ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoạt động kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến tháng 3/2023, tổng nguồn vốn huy động (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi) đạt 12.912 tỷ đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 3.325 tỷ đồng (tăng 33,3%). Trong đó, tốc độ bình quân các năm 2020, 2021 và 2022 đều ở mức cao so với toàn hệ thống, là đơn vị luôn hoàn thành và hoàn thành vượt nhiệm vụ Agribank Việt Nam giao. Cùng thời gian này, tổng dư nợ (cả ngoại tệ quy đổi) đạt hơn 9.962 tỷ đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 2.446 tỷ đồng (tăng 32,5%). Trong đó tốc độ tăng trưởng tín dụng của các năm 2020, 2021 và 2022 đều ở mức 11-12%/năm, hoàn thành 100% kế hoạch Agribank Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ xấu trong các năm qua luôn được duy trì ở mức thấp hơn 2%.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, những năm qua, công tác quản lý an toàn kho quỹ, điều hòa lưu thông tiền tệ được bảo đảm an toàn theo đúng chế độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch. Công tác quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích và không vượt mức giao khoán. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh cho biết thêm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức tín dụng trong việc nâng cao năng lực quản trị điều hành và chất lượng cung ứng các dịch vụ. Cùng với đó, chỉ đạo công tác thanh toán bảo đảm kịp thời, chính xác và tuyệt đối an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Căn cứ những kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ Chi nhánh NHNN Hà Nam tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, tinh thần tiền phong gương mẫu của đảng viên, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cả giai đoạn và được giao hằng năm. Cụ thể là tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng theo định hướng chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương. Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo thống kê; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất với NHNN Việt Nam và tỉnh trong việc thực hiện chính sách về hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng. Chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác thanh toán, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt gắn với việc trả lương qua tài khoản theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác điều hòa, lưu thông tiền tệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về dịch vụ thanh toán, đáp ứng tốt nhu cầu vốn của khách hàng và bảo đảm tuyệt đối an toàn kho quỹ, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.