Điểm sáng thu ngân sách Nhà nước

Với sự nỗ lực của toàn ngành, điều phấn khởi là hết năm 2020, số thu NSNN trên địa bàn tỉnh tiếp tục vượt so với kế hoạch đề ra, ước đạt 10.141 tỷ đồng (thu nội địa khoảng 8.341 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.800 tỷ đồng), củng cố vững chắc kết quả thu NSNN về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá cơ cấu thu ngân sách, thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý, chống thất thu, bảo đảm tăng thu bền vững, thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh vượt cao so với mục tiêu cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng. Tổng thu 5 năm (2016-2020) đạt 38.509 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 24%/năm. Riêng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 10.141 tỷ đồng (thu nội địa khoảng 8.341 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.800 tỷ đồng). Đây là một trong số những chỉ tiêu KT-XH được thực hiện vượt kế hoạch đặt ra.

THU NSNN VỀ ĐÍCH TRƯỚC 2 NĂM SO VỚI MỤC TIÊU ĐẠI HỘI
5 năm qua, thu NSNN có những khó khăn khó lường, đặc biệt là năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu thuế. Tại Chi cục Thuế khu vực thành phố Phủ Lý - Kim Bảng, thu ngân sách đến giữa năm 2020 đạt 50% kế hoạch, nhưng sang đến quý III số thu chững lại. Nguyên nhân đã rõ nhưng làm cách nào để vượt khó mới là điều quan trọng. Điều khó là làm sao để hoàn thành được kế hoạch thu nhưng vẫn bảo đảm ổn định, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh. Tất cả cơ sở, căn cứ thu được rà soát kỹ. Khai thác thu ở những dự án cũ, tăng thu ở những dự án mới đều được tính và triển khai tức thì. “Quy chế đặt ra cấp ủy mỗi tháng họp một lần, nhưng có những tháng hàng tuần đều họp và còn mở rộng mời thêm các đồng chí ở các bộ phận cùng dự, bàn bạc giải pháp thực hiện chống thất thu ngân sách.” - ông Lê Hữu Bách, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Phủ Lý - Kim Bảng nói. 

Khó khăn của Chi cục Thuế khu vực thành phố Phủ Lý - Kim Bảng cũng là khó khăn chung của ngành thuế trong năm vừa qua. Nhưng điều phấn khởi là, dù khó nhưng hết năm số thu NSNN của Chi cục Thuế khu vực thành phố Phủ Lý - Kim Bảng và toàn ngành thuế cũng đã đạt được kế hoạch trên giao. “Cũng có sức ép lớn lắm nhà báo ạ. Việc hụt thu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ chi nên anh em nêu cao quyết tâm phấn đấu bằng mọi giá. Mỗi người mỗi việc, bám sát cơ sở, khó đến đâu gỡ đến đấy; tính toán chi ly các nguồn thu, khoản bù để hoàn thành kế hoạch!” - ông Lê Hữu Bách chia sẻ.

Điểm sáng thu ngân sách Nhà nước
Điều hành sản xuất tại Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng Group. Ảnh: Tiến Đoàn

Chưa năm nào công tác thu NSNN lại gặp nhiều khó khăn như năm nay. Đây là nhận định chung của nhiều cán bộ tài chính, thuế khi được hỏi. Đến hết quý III, tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 80%. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thu NSNN ở một số lĩnh vực còn thấp so với kế hoạch giao. Yếu tố này tác động rất lớn đến người làm ngân sách của tỉnh. Bởi cùng thời điểm này con số kế hoạch những năm trước là rất cao, thậm chí là đã sắp về đích. 

Trước khó khăn, cơ quan quản lý thu (thuế, hải quan) tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách thu theo quy định, như: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ NSNN và xử lý thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác thu thuế, cắt giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế. Trên cơ sở đánh giá tác động của đại dịch đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, các giải pháp tăng thu NSNN từ khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu phát sinh từ khu vực tài nguyên, đất đai, khoáng sản... đều được bàn thảo kỹ lưỡng và tổ chức thực hiện.

Với sự nỗ lực của toàn ngành, điều phấn khởi là hết năm 2020, số thu NSNN tiếp tục vượt so với kế hoạch đề ra, ước đạt 10.141 tỷ đồng (thu nội địa khoảng 8.341 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.800 tỷ đồng), củng cố vững chắc kết quả thu NSNN về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 5 năm qua, thu NSNN của tỉnh bảo đảm tăng thu bền vững; thu cân đối NSNN vượt cao so với mục tiêu cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng. Tổng thu 5 năm (2016-2020) đạt 38.509 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 24%/năm. 

SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), mục tiêu NSNN năm 2021 được xác định là: Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để ổn định vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính cho biết: Dự toán NSNN năm 2021 được xây dựng dựa trên tăng trưởng kinh tế trong nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế, không dành dư địa để địa phương giao thu ở mức cao hơn; lấy chỉ tiêu pháp lệnh thu NSNN Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao làm căn cứ chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện tinh thần chỉ đạo nêu trên, dự kiến thu cân đối NSNN năm 2021 tỉnh ta phấn đấu đạt hơn 9.615 tỷ đồng.

Điểm sáng thu ngân sách Nhà nước
Sản xuất đồ chơi trẻ em tại Công ty TNHH Dream Plastic (KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý). Ảnh: Tiến Dũng

Mục tiêu đã được xác định, nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều. Kỳ vọng vào một mùa Xuân mới sẽ mang đến thành công trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, những người làm công tác tài chính - ngân sách lại quyết tâm đồng hành vượt khó, tiếp tục rà soát các cơ sở, căn cứ thu để bổ sung, sửa đổi kịp thời tạo điều kiện cho công tác thu ngân sách; tham mưu với tỉnh đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất; quản lý chặt các nguồn thu, đặc biệt thu từ lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và sản xuất, kinh doanh xi măng, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế gắn với việc thực hiện cam kết đầu tư... nhằm nâng cao nguồn thu NSNN. 

Những năm qua, thu hút đầu tư của tỉnh khẳng định hiệu quả cao. Để hấp dẫn các nhà đầu tư, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thông thoáng theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt, tỉnh có 10 cam kết đối với nhà đầu tư và luôn đồng hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, sau thời gian hoạt động một số dự án đã có đóng góp lớn cho ngân sách. Một số doanh nghiệp nộp thuế cao trong giai đoạn 2016-2020, như: Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam đạt 5.845 tỷ đồng, Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Phủ Lý 2.709 tỷ đồng, Chi nhánh xăng dầu Hà Nam 1.116 tỷ đồng, Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn 643 tỷ đồng... Đặc biệt, riêng năm 2020, Chi nhánh công ty Honda Việt Nam đã nộp ngân sách khoảng 2.100 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Đây là những con số hết sức ấn tượng, tạo đà cho công tác thu NSNN năm 2021 và hướng đến mục tiêu tự cân đối ngân sách của tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Để thực hiện thắng lợi công tác tài chính - ngân sách trong năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn mới, Sở Tài chính tham mưu với tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường quản lý thu NSNN, nhất là thu nội địa theo hướng tích cực; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách. Đặc biệt, cần thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách đạt bình quân trên 10%/năm như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./. 

Triệu Đoàn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.