Chi nhánh Agribank Hà Nam luôn bảo đảm vốn được đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cùng với việc quán triệt, nghiên cứu các chuyên đề, Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam (Agribank Hà Nam) xây dựng, tổ chức thực hiện nhiều mô hình học và làm theo Bác gắn với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh.

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, Đảng ủy Chi nhánh Agribank Hà Nam đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động” ở Chi bộ Kế toán Ngân quỹ - Điện toán - Dịch vụ và    Marketing; mô hình “Nâng cao hiệu quả công việc” tại Chi bộ Kế hoạch - Khách hàng doanh nghiệp - Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân; mô hình “Hết việc, không hết giờ” ở Chi bộ Tổng hợp - Kiểm tra kiểm soát nội bộ. Qua tổ chức thực hiện cho thấy, các mô hình đã lựa chọn đúng việc, đúng trọng tâm và phù hợp với công việc thực tế hàng ngày ở các chi bộ, cũng như từng bộ phận nghiệp vụ để cán bộ, đảng viên, nhân viên duy trì thực hiện đạt hiệu quả.

Ông Trần Hồng Việt, Giám đốc Chi nhánh Agribank Kim Bảng cho biết: Qua thực hiện các mô hình, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, nhất là phục vụ khách hàng.

Chi nhánh Agribank Hà Nam luôn bảo đảm vốn được đầu tư đúng mục đích đúng đối tượng
Nhân viên Chi nhánh Agribank Hà Nam hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Ảnh: Tiến Đoàn

Phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả công việc, cán bộ, đảng viên Agribank đề cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tăng trưởng và mở rộng tín dụng phải bảo đảm yêu cầu: vốn được đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cả khách hàng và ngân hàng. Để đạt được mục đích đó, đảng bộ đã tập trung chỉ đạo bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước và của địa phương để xác định đúng đối tượng cần mở rộng vốn đầu tư, như: thực hiện tốt chủ trương, chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh cho vay vốn theo các chương trình, đề án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp...

Trong những năm gần đây, cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng, nhất là cạnh tranh về lãi suất huy động vốn ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào của ngân hàng, còn có một số khó khăn, như: Các món cho vay thường là những món nhỏ lẻ, vốn được đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phạm vi cho vay rộng khắp đến từng thôn, xóm nên chi phí thường cao; giá cả thị trường thường xuyên tăng không có lợi cho nông nghiệp và nông dân, sản phẩm tiêu thụ gặp khó khăn, dịch bệnh thường xuyên xảy ra đã làm hạn chế rất nhiều đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả nguồn vốn tín dụng. Mặc dù vậy, Đảng bộ Chi nhánh Agribank Hà Nam đã nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác sát với thực tiễn, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, bảo đảm kinh doanh ổn định.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi nhánh Agribank Hà Nam luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ Chi nhánh Agribank Hà Nam đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ, phòng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Nội dung của phong trào thi đua được cụ thể hóa và treo tại vị trí dễ nhìn để ghi nhớ thực hiện. Từ đó, cán bộ, đảng viên,viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ nhận thức một cách sâu sắc mục đích, yêu cầu của phong trào thi đua và những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hằng ngày, nhất là trong thực hiện văn hóa công sở: Không có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho khách hàng. Luôn bám sát địa bàn, làm hết việc được giao không kể trong hay ngoài giờ hành chính. Nhờ vậy, hằng năm đơn vị luôn bảo đảm kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, kết quả huy động vốn đạt 12.356 tỷ đồng, tăng 794 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 6,9%); đầu tư tín dụng đạt 9.987 tỷ đồng, tăng 730 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 7,9%).

Đồng chí Trần Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Nam cho biết: Đảng ủy luôn chủ động nắm bắt, dự báo tình hình kinh tế để kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh. Nhờ thực hiện các mô hình học và làm theo Bác, ngân hàng đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, góp phần phục hồi nhanh nền kinh tế, giữ vững vai trò chủ đạo cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Học tập tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân, Đảng ủy Chi nhánh Agribank Hà Nam chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác huy động vốn và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động nghiệp vụ nhằm có đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, nhất là khách hàng ở địa bàn nông thôn. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ khi thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả công việc”. Thi đua thực hiện mô hình, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tập trung làm hết việc chứ không làm hết giờ, cùng nhau đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và công khai mức lãi suất huy động thông qua các hình thức huy động vốn. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng bằng việc đổi mới phong cách phục vụ: Tận tình, chu đáo với công việc, tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng khi đến giao dịch; vận dụng linh hoạt cơ chế lãi suất và hình thức huy động vốn phù hợp với từng khách hàng và từng địa bàn.

Đáng chú ý, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Chi nhánh Agribank Hà Nam luôn hoàn thành tốt các công việc thường xuyên, vận hành tối ưu hệ thống công nghệ thông tin hoạt động thông suốt, hiệu quả. Trong công tác ngân quỹ, chi nhánh luôn bảo đảm an toàn về tài sản của ngân hàng và khách hàng. Bên cạnh đó, chú trọng đưa các sản phẩm dịch vụ mới vào phục vụ khách hàng. Hiện nay, ngoài dịch vụ chuyển tiền trực tiếp tại quầy giao dịch, chi nhánh duy trì hoạt động của 17 máy ATM tại các khu tập trung dân cư và thuận tiện giao thông tại TP Phủ Lý, trung tâm các huyện, thị xã và các phòng giao dịch, bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng ở mọi thời điểm.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Chi nhánh Agribank Hà Nam duy trì thực hiện các mô hình học và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và thực hiện chuẩn mực văn hóa Agribank.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.