Phối cảnh Chùa Tam Chúc sau khi được hoàn thiện. Ảnh TL

Quy hoạch tập trung phát triển 6 khu chức năng chủ yếu: Khu trung tâm đón tiếp, khu văn hóa tâm linh Tam Chúc, khu bảo tồn tự nhiên Quèn Vồng và hồ Tam Chúc, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng Tam Chúc, khu sân golf Kim Bảng và hồ Ba Hang, trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khu du lịch. Mục tiêu chung của quy hoạch, từ nay đến năm 2025, Khu du lịch Tam Chúc cơ bản đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Khu du lịch Tam Chúc trở thành khu du lịch cấp quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, hình thành thương hiệu khu du lịch.

Cũng theo quy hoạch của Chính phủ yêu cầu đến năm 2025, Khu du lịch Tam Chúc tạo việc làm cho khoảng 2.400 lao động, trong đó có khoảng 900 lao động trực tiếp; phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động, trong đó có khoảng 1.800 lao động trực tiếp. Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành) đạt khoảng 1.100 tỷ đồng vào năm 2025, trên 1.700 tỷ đồng vào năm 2030.

C.Bình