Theo ước tính, tại thành phố Phủ Lý có hơn 1.000 hộ dân được cấp đất dịch vụ 7% (sau khi thu hồi giải phóng mặt bằng). Đến thời điểm này, thành phố đã giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho hơn 600 hộ; đang tập trung chỉ đạo các xã, phường đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân.

Khu đất dịch vụ 7% trả cho các hộ dân bàn giao mặt bằng xây dựng Bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2.

Bàn giao mặt bằng xây dựng Bệnh viện Bình An (nay là Dự án Bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2), gia đình chị Trần Thị Nhu, xã Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý) được nhận hơn 92 m2 đất dịch vụ 7%. Vị trí đất dịch vụ nằm ngay phía sau Bệnh viện Việt Đức, được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá trị sinh lời cao.

Chị Nhu tâm sự: Nhà nước trả đất dịch vụ cho người dân tôi thấy phù hợp, nhiều hộ nhận đất dịch vụ chuyển nhượng được hàng tỷ đồng/thửa. Với số vốn này những hộ đã bàn giao mặt bằng có thể chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, hoặc đơn giản nhất là gửi ngân hàng, bây giờ không còn ruộng nhưng cuộc sống vẫn bảo đảm.

Cũng như gia đình chị Nhu, gia đình chị Đỗ Thị Hằng, thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính đã nhận đất dịch vụ và nhận Giấy chứng nhận QSDĐ ở khu đất dịch vụ 7%.

Chị Hằng cho biết: Toàn bộ khu đất dịch vụ 7%, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được công khai rõ ràng, người dân biết rõ từng khoản phải đóng góp. Sau khi nhận đất giao ngoài thực địa, thành phố đã nhanh chóng triển khai làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, các hộ dân được nhận Giấy chứng nhận QSDĐ rất phấn khởi. Bởi khi có Giấy chứng nhận QSDĐ, việc chuyển nhượng thửa đất sẽ dễ dàng và được giá hơn so với chuyển nhượng trên sơ đồ.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, đến thời điểm này ước tính trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 600 hộ dân thuộc diện có đất dịch vụ 7% được nhận đất. Số còn lại đã bàn giao mặt bằng cho dự án cả chục năm nay, song hiện vẫn chưa có đất dịch vụ và chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trên diện tích đất 7%.

Qua thực tế chúng tôi được biết, việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ dịch vụ 7% cho các hộ dân quá chậm do: Vướng mắc trong công tác quy hoạch vị trí đất dịch vụ; khâu thu hồi mặt bằng chậm; một số dự án vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Điển hình như Dự án đất dịch vụ khu 2 và khu 3 ở thôn Thá, phường Liêm Chính từ nhiều năm qua vướng mắc trong công tác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, dẫn tới quá trình giao đất cho các hộ dân chậm trễ.

Với mục tiêu nhanh chóng bàn giao đất dịch vụ cho các hộ dân, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn bà con có đất dịch vụ 7% triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất dịch vụ. Tại phường Liêm Chính, có 3 vị trí đất dịch vụ 7%, trong đó thôn Mễ Nội có một vị trí với 387 hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, còn lại 2 vị trí ở thôn Thá có 400 lô cấp cho 526 hộ có đất đang được tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Trần Văn Thọ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phủ Lý cho biết: Thời gian qua, thành phố Phủ Lý đã rà soát lại toàn bộ số hộ có đất dịch vụ 7%, trong đó những khu vực đã đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, hồ sơ, thành phố tổ chức cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân. Riêng đối với 2 vị trí ở thôn Thá, phường Liêm Chính, tới đây sau khi các khu được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phủ Lý sẽ phối hợp với phường Liêm Chính tổ chức giao đất cho bà con và tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân.

Trần Hữu