Học viên là Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố, cán bộ nguồn quy hoạch thuộc chức danh này và chủ tịch, cán bộ chuyên môn một số phường ở thành phố Phủ Lý.

Học viên tham dự lớp tập huấn chia các nhóm thảo luận tại hội trường Sở Xây dựng.

Theo kế hoạch, khóa đào tạo tổ chức 2 đợt (đợt 1 từ ngày 11-12/10/2018 và đợt 2  từ ngày 19- 20/10/2018) tại Hội trường Sở Xây dựng. Khóa học được áp dụng lồng ghép mô hình đào tạo của Ngân hàng Thế giới và phương pháp giảng dạy tích cực. Trong đó,  tập trung 9 chuyên đề như: Vốn, chính sách và giải pháp về vốn cho xây dựng và phát triển đô thị; Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; Tổng quan về phát triển đô thị; Quản lý quy hoạch đô thị và một số vấn đề xây dựng nông thôn mới; Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản; Định hướng về xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và giải pháp thực hiện; Quản lý trật tư xây dựng đô thị; Quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trong mỗi chuyên đề có thảo luận nhóm tập trung và có chuyên đề học viên được đi tham quan thực tế giúp cho việc vận dụng kiến thức hiệu quả hơn.

Kết thúc khóa học, học viên làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý, xây dựng phát triển đô thị.

Phùng Thống