Thực hiện đề án "Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN giai đoạn 2017 - 2020" và "Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp KCN giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025", thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu với tỉnh và thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển các KCN. 

Lắp ráp linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Park Electronics Vina, KCN Đồng Văn IV (Kim Bảng). Ảnh: Thế Trang

Tính từ năm 2016 đến nay, các KCN đã thu hút được 89 dự án, trong đó có 56 dự án FDI và 33 dự án trong nước, điều chỉnh tăng vốn cho 67 dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 1,147 tỷ USD và 10.892,65 tỷ đồng.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo theo định hướng đổi mới thu hút đầu tư, với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trọng tâm là lựa chọn, thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo.

Ông Trần Xuân Dưỡng, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Ngành nghề thu hút đầu tư phải được chọn lọc, không thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động; ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới và thân thiện với môi trường.

Trong hai năm qua, 15/15 loại sản phẩm chủ yếu luôn đạt và vượt trên 100% kế hoạch sản xuất, đều có mức tăng trưởng tốt qua các năm. Một số sản phẩm tiêu biểu, có mức tăng trưởng nhanh như: gạch không nung, thiết bị điện tử, sản phẩm nhựa… Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2015 và đạt 103,2% kế hoạch năm (chiếm 71,7% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh); năm 2017 đạt 62.851 tỷ đồng, chiếm 79,9% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Quý I/2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.925 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 31,1% kế hoạch năm.

Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, Ban Quản lý các KCN tỉnh thường xuyên phối hợp, đôn đốc các công ty kinh doanh hạ tầng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất. Hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải, điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ với trên 1.353ha.

Công tác phòng, chống ngập lụt cho các KCN được quan tâm đặc biệt. Các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp như: điện, nước, viễn thông, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III cho biết: Cho đến nay, KCN hỗ trợ Đồng Văn III đã thu hút được 19 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản. Các dịch vụ điện, nước, viễn thông được cung cấp liên tục, đầy đủ nhu cầu của nhà đầu tư.

Theo "Đề án điều chỉnh, quy hoạch phát triển các KCN của tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đến năm 2020, diện tích các KCN của tỉnh là 2.534ha, bao gồm: KCN Đồng Văn I 371ha, KCN Đồng Văn II 339ha, KCN Đồng Văn III 523ha, KCN Đồng Văn IV 300ha, KCN Châu Sơn 377ha, KCN Hòa Mạc 131ha, KCN Thanh Liêm 293ha và KCN Thái Hà 200ha.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút đầu tư vào các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư vào tỉnh.

"Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vào cuối tháng 7 này". Ông Trần Xuân Dưỡng, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết.

Mục đích của đợt xúc tiến đầu tư lần này là tuyên truyền mạnh mẽ môi trường đầu tư và những thành quả xúc tiến thu hút đầu tư đã đạt được của tỉnh đến các nhà đầu tư Nhật Bản. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục khẳng định quan điểm thu hút đầu tư là quan tâm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản và là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, chế biến thực phẩm.

Đây cũng có thể nói là hoạt động mở đầu, khẳng định quyết tâm  của Ban Quản lý các KCN tỉnh trong việc đồng hành với  các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.                

Thanh Bình