TÊN VĂN BẢN TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH

Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Danh sách văn bản:

Số hiệu:

Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính phủ

Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 2013 /KH - UBND

Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025

UBND tỉnh Hà Nam

Tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại đến cuối vụ mùa 2023 và sản xuất vụ đông 2023 - 2024

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 1762/UBND-NNTNMT

V/v tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại đến cuối vụ mùa 2023 và sản xuất vụ đông 2023 - 2024

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 1666/UBND-GTXD

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 1421/UBND-VXNV

Về việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn của UBND về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 1182/UBND-GTXD

Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 931/UBND-NNTNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 931/UBND-NNTNMT

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 148/UBND-VXNV

Danh sách văn bản:

Số hiệu: số 148/UBND-VXNV

V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn sức khỏe người dân tại các lễ hội, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3553/UBND-NNTNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 3553/UBND-NNTNMT

V/v tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3273/UBND-VXNV

Danh sách văn bản:

Số hiệu: Số 3273/UBND-VXNV

Số 3273/UBND-VXNV về việc đôn đốc việc triển khai thực hiện thí điểm 02 dịch vụ công liên thông

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2396/UBND-NC

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2396/UBND-NC

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2391/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2391/UBND-KGVX

Về việc tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19; vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết

UBND tỉnh Hà Nam

Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch số 2311/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2311/KH-UBND

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 2311/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: số 2311/KH-UBND

Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2266/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2266/UBND-KGVX

V/v triển khai phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2003/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2003/UBND-KGVX

Về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19; tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Thông tri số 06-TT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 06-TT/TU

Thông tri về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 501-CV/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 501-CV/TU

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và các Kỳ thi năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Hà Nam

Chỉ thị số 02/CT-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 02/CT-UBND

Chỉ thị về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 967/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 967/UBND-NN&TNMT

V/v tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 12-CT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 12-CT/TU

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 728/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 728/UBND-KGVX

V/v thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 481/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 481/UBND-KGVX

V/v tăng cường thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 577-TB/VPTU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 577-TB/VPTU

Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 327/UBND-TH

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 327/UBND-TH

V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ say kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 129/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 129/UBND-NN&TNMT

V/v tổ chức "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 01/CT-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 01/CT-UBND

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 2097/TB-BHXH

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2097/TB-BHXH

Thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02/2022

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chỉ thị số 10-CT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 10-CT/TU

Chỉ thị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Hà Nam

Kế hoạch số 3610/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3610/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 172/KH-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 172/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3354/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3354/UBND-KGVX

V/v tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 3142/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3142/KH-UBND

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2944/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2944/UBND-KGVX

V/v nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2865/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2865/UBND-KGVX

V/v áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 2477/TB-VPUB

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2477/TB-VPUB

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Thông báo số 2363/TB-VPUB

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2363/TB-VPUB

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn 2607/UBND-NC

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2607/UBND-NC

V/v phát động thi đua phong trào thi đua "Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2600/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2600/UBND-KGVX

V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Thông tri số 04-TT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 04-TT/TU

Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tỉnh ủy Hà Nam

Kế hoạch số 2560/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2560/KH-UBND

Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 103/TTCH-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 103/TTCH-KGVX

V/v tập trung thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 2549/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2549/UBND-KGVX

V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 07-CT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 07-CT/TU

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Hà Nam

Quyết định số 95/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 95/QĐ-BCĐ

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn Hạ Trang, xã Liêm Phong và một khu vực dân cư thuộc thôn Thượng Phú, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định số 94/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 94/QĐ-BCĐ

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định số 93/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 93/QĐ-BCĐ

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc tổ dân phố Hồng Phú, phường Thanh Châu và một khu vực dân cư thuộc tổ dân phố Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định số 92/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 92/QĐ-BCĐ

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định số 91/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 91/QĐ-BCĐ

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc tổ 1, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Quyết định số 90/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 90/QĐ-BCĐ

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4 Tâng, xã Thanh Hương, và một khu vực dân cư thuộc thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
    Page 1 of 4First   Previous   [1]  2  3  4  Next   Last   

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy