TÊN VĂN BẢN TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH

Công văn số 2346/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 2346/UBND-NN&TNMT

V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông 2021 - 2022

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1987/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1987/UBND-KGVX

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với sân golf

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1957/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1957/UBND-KGVX

Về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 65/QĐ-BCĐ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 65/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc kết thúc cách ly đối với một số khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1735/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1735/UBND-KGVX

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh.

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1553/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1553/UBND-KGVX

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1525/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1525/UBND-NN&TNMT

V/V tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 178-CV/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 178-CV/TU

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 1324/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1324/UBND-KGVX

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1323/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1323/UBND-KGVX

V/v khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý người về từ vùng có dịch, người bị sốt, ho, cảm cúm, để phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1311/UBND-NC

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1311/UBND-NC

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 992/TB-VPUB

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 992/TB-VPUB

Thông báo kết luậ của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 191-TB/VPTU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 191-TB/VPTU

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 1101/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1101/UBND-KGVX

Về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 991/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 991/UBND-KGVX

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 974/UBND-GDXD

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 974/UBND-GDXD

V/v tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và 1/5 trên địa bàn

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 963/UBND-NC

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 963/UBND-NC

V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

UBND tỉnh Hà Nam

Nghị quyết số 04-NQ/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 04-NQ/TU

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới

Tỉnh ủy Hà Nam

Chỉ thị số 03-CT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 03-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 606/UBND-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 606/UBND-KGVX

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 03-CT/TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 03-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tỉnh ủy Hà Nam

Công văn số 109/CV-TU

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 109/CV-TU

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tỉnh ủy Hà Nam

Thông báo số 314/TB-VPUB

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 314/TB-VPUB

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ thị số 02/CT-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 02/CT-UBND

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 01/CT-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 01/CT-UBND

Chỉ thỉ về tăng cường công tác kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 3952/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3952/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3767/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3767/UBND-NN&TNMT

V/v thực hiện Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY và Chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; dịch bệnh bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn cố 3755/UBND-NC

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3755/UBND-NC

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3721/UBND-GTXD của UBND tỉnh

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3721/UBND-GTXD

V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3634/UBND-KGVX của UBND tỉnh

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3634/UBND-KGVX

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 13/BCĐ-KGVX

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 13/BCĐ-KGVX

Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 377/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 377/UBND-NN&TNMT

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 279/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 279/UBND-NN&TNMT

V/v kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 3817/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3817/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020"

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 88/TB-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 88/TB-UBND

Thông báo về việc tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020"

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3760/UBND-NC

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3760/UBND-NC

Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 1562/TB-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1562/TB-UBND

Thông báo về việc phân luồng phương tiện giao thông trên tuyến đường Lê Duẩn và đường Điện Biên Phủ (68m), địa bàn thành phố Phủ Lý

UBND thành phố Phủ Lý

Kế hoạch số 3664/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3664/KH-UBND

Kế hoạch về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Chỉ thị số 07/CT-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 07/CT-UBND

Về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 1196/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1196/UBND-NN&TNMT

Về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 1083/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 1083/KH-UBND

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2019

UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 07/2019/QĐ-UBND

Quyết định quy định thời gian hoạt động của các đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 991/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 991/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 984/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 984/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 04/2019/QĐ-UBND

V/v phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 808/KH-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 808/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 47/UBND-NN&TNMT

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 47/UBND-NN&TNMT

V/v phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019

UBND tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 3870/KH-UBND-UBMTTQ

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3870/KH-UBND-UBMTTQ

Kế hoạch phối hợp triển khai Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh Hà Nam

Thông báo số 118/TB-UBND

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 118/TB-UBND

Về việc tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi năm 2019"

UBND tỉnh Hà Nam

Công văn số 3134/UBND-GTXD

Danh sách văn bản:

Số hiệu: 3134/UBND-GTXD

V/v chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496

UBND tỉnh Hà Nam
    Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.