Công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 9/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của hội đồng để công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vùng; kế hoạch điều phối Vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của Vùng.

Dự hội nghị có đại diện  lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam. Lãnh đạo tỉnh Hà Nam dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tham dự hội nghị Công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại hội nghị. Ảnh baotintuc.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Chính phủ đã có Nghị quyết số 14/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW. Tiếp đó, Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng để tổ chức triển khai các chương trình, nhiệm vụ cụ thể của các Nghị quyết; xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu của Nghị quyết số 30-NQ/TW, đề ra các phương hướng, tạo không gian phát triển của Vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tham dự hội nghị Công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Theo Thủ tướng, sau hơn 9 tháng, Hội đồng tổ chức thường xuyên các phiên họp để rà soát, kiểm điểm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; yêu cầu tại Hội nghị lần thứ 3 này, các đại biểu tập trung đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vùng; kế hoạch điều phối Vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm kết nối liên kết vùng, liên kết ngành trong Vùng; đề xuất các đột phá chiến lược; xác định rõ các ưu tiên để huy động, phân bổ nguồn lực; phân tích những thách thức, các nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, rà soát các hoạt động của Hội đồng vùng; đề ra các nhiệm vụ của Hội đồng thời gian tới, trên tinh thần “dễ làm trước, khó làm sau; đi từ đơn giản đến phức tạp; đi từ nhỏ đến lớn; vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa tính đến công việc lâu dài; làm đến đâu chắc đến đó, không cầu toàn, không nóng vội”.

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4/5/2024, nhấn mạnh 6 quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi: Địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Phát triển và cơ cấu lại kinh tế vùng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, nguồn nước; bảo vệ môi trường; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế; Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; Tập trung bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng; Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, liên kết, hình thành các chuỗi đô thị Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng; Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng…

Công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, triển khai quy hoạch và phát triển KTXH vùng Đồng bằng Sông Hồng phải có sự liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện bền vững, truyền thống. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 30 của Trung ương; Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; Bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đặt con người là trung tâm, chủ thể và nguồn lực, động lực của sự phát triển. Bảo đảm tuân thủ nghiêm và đồng bộ quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương; Bảo đảm hiệu quả công tác điều phối, liên kết vùng; phát huy mạnh mẽ dân chủ, trí tuệ tập thể; Bảo đảm tổ chức thực hiện quy hoạch khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; Bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, vùng biển và hải đảo; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò kích hoạt, dẫn dắt các nguồn lực xã hội; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đối với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất, liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế; Đẩy mạnh thông tin truyền thông để Nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần "Dân biết - Dân bàn - Dân làm – Dân kiểm tra – Dân giám sát - Dân thụ hưởng".

Về hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát và nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị; các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể tại Chương trình hành động của Chính phủ, các Kết luận của Hội đồng. Tổ chức thực hiện, hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức, không hành chính; không màu mè. Đổi mới tư duy điều phối, chú trọng hơn nữa tới vai trò liên kết, kết nối của Vùng ĐBSH đối với các vùng lân cận. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, các đồng chí thành viên Hội đồng vùng phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Chủ động nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy liên kết, phát triển vùng, phát huy các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Vùng. Đẩy mạnh liên kết vùng trên cơ sở, xây dựng thể chế liên kết và phát triển vùng; lấy quy hoạch vùng làm cơ sở để điều phối các hoạt động; Xây dựng bộ máy điều phối vùng có đủ thẩm quyền, năng lực và nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò chỉ đạo, điều phối trong việc giải quyết các vấn đề liên vùng cũng như giữa các địa phương trong vùng; Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng, phân công giữa các địa phương; tăng cường năng lực quản trị, tổ chức thực hiện của địa phương, tạo mối quan hệ hài hoà lợi ích của từng địa phương và của vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tham dự hội nghị Công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 20212030 tầm nhìn đến năm 2050
Quang cảnh hội nghị.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng trên tinh thần "thông thoáng về chính sách, thông suốt về hạ tầng và thông minh về quản trị". Tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh nhưng không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần; Ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm; tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Phát huy mạnh mẽ các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hình thành hệ sinh thái phục vụ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong vùng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án trọng điểm, quan trọng để thu hút hiệu quả các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. tập trung huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho sự phát triển, tăng thu tiết kiệm chi.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tổ chức giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch Vùng; thường xuyên rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp, hỗ trợ hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho vùng và các tỉnh, thành phố trong vùng phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện quy hoạch.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 30; Đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau giải quyết các vấn đề của Vùng, liên tỉnh, thành trong Vùng. Nghiên cứu việc xây dựng các quỹ, cơ chế để hỗ trợ các dự án lớn, quan trọng của vùng.

Với Hội đồng điều phối Vùng phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực (Bộ KH&ĐT) trong việc tham mưu, đề xuất cho Hội đồng để xử lý, giải quyết các vấn đề của từng địa phương trong Vùng, của Vùng và các vấn đề mang tính liên vùng, đặc biệt là trong phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý và khai thác nguồn nước, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, tổ chức thực hiện quy hoạch vùng…

Về cơ chế, chính sách đặc thù, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng tại hội nghị, xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo, đề xuất và báo cáo Hội đồng điều phối Vùng trong Quý II năm 2024.

VH (tổng hợp)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy