Đảng bộ Báo Hà Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 1/7, Đảng bộ Báo Hà Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đảng bộ Báo Hà Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Báo Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, thông tin, tuyên truyền, thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng gắn với triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá vùng Đồng bằng Bắc Bộ” gắn với sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến qua 5 năm xây dựng, nhân rộng mô hình học tập, làm theo Bác.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của cấp ủy đảm bảo đúng tiến độ; nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo yêu cầu cụ thể, phù hợp với điều kiện loại hình tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có tính khả thi. Các lĩnh vực: rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025- 2030; Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát triển, quản lý đảng viên; kiểm tra giám sát… được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm Đảng bộ kết nạp được 1 đảng viên mới.

Đảng bộ Báo Hà Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo Hà Nam tham luận tại hội nghị

Công  tác chính quyền, đoàn thể được tăng cường lãnh đạo theo hướng đổi mới, thiết thực, tập trung vào những vấn đề cụ thể, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các đợt thông tin, tuyên truyền(TT-TT) cao điểm theo kế hoạch. Theo đó, chỉ đạo tăng cường TT-TT về quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy mới ban hành; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy khóa XX gắn với tiếp tục TT-TT về thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành TƯ khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức TT-TT đậm nét về định hướng chủ động phòng chống dịch bệnh gắn với đẩy mạnh phục hồi, phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh. Chỉ đạo, tổ chức hoàn thành toàn diện kế hoạch xuất bản 6 tháng đầu năm 2022 đối với các ấn phẩm báo in, báo điện tử. Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại.

Đảng bộ Báo Hà Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

 Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Báo Hà Nam xác định: Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tổ chức đầy đủ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy khóa XX; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy và Hội Nhà báo Việt Nam về công tác chính trị, tư tưởng, lý luận...

Đôn đốc CBĐV, quần chúng tiếp tục đẩy mạnh TT-TT và hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- “Búa liềm vàng” lần thứ VII năm 2022.

Chỉ đạo, tổ chức hoàn thành kế hoạch xuất bản năm 2022 gắn với chỉ đạo rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần các Nghị quyết TƯ 6 khóa XII, Đề án Quy hoạch phát triển báo chí của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện đề án quy hoạch của Bộ Thông tin-Truyền thông; Phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai Giải Báo chí tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại lễ sơ kết, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Báo Hà Nam trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, phóng viên tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022; Chuẩn bị để tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Đảng bộ Khối các cơ quan tổ chức vào tháng 9/2022; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục quản lý tốt cán bộ, đảng viên và có các giải pháp lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu cuối năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Báo Hà Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nam khẳng định: Đảng ủy, Ban Biên tập sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng người làm báo, có các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trong đó chỉ đạo đôn đốc cán bộ, phóng viên tích cực tham gia Giải báo chí quốc gia về xây dựng Đảng “Búa Liềm vàng”... Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng,…Về nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm, đồng chí Tổng Biên tập nhấn mạnh tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị. Làm tốt công tác tham mưu để sớm có Giải Báo chí tỉnh Hà Nam…

Sau hội nghị sơ kết công tác Đảng, Báo Hà Nam tiếp tục tổ chức hội nghị sơ kết công tác chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.