BCH Đảng bộ tỉnh thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và một số nội dung theo thẩm quyền

Chiều 28/11, sau khi Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy họp tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp.

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bằng hình thức trực tuyến); Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; đại diện các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức, UBKT, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận về các nội dung  trình bày tại phiên họp buổi sáng và các Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy: về công tác xây dựng Đảng năm 2023; về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023; Dự thảo chương trình công tác năm 2023, chương trình KTGS năm 2023, chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, tiêu cực năm 2023; Dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”...

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại Tổ của BCH Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt BTV Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Đảng đoàn HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại tổ của BCH Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của hội nghị. BTV Tỉnh ủy đã tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và được BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua các nội dung. Tổng hợp, kết luận đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá đúng những kết quả tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 là: Thống nhất với “Chủ đề” nêu trong báo cáo, yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, ngành, đơn vị, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại Tổ của BCH Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới nội dung, phương thức vận động, hướng về cơ sở; phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng chống dịch; phát triển sản xuất - kinh doanh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; GPMB và bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND các cấp...; Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Trước mắt chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng năm 2022 đối với các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, khách quan, thực chất; chuẩn bị tốt công tác tổng kết cuối năm.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; quốc phòng - an ninh, BCS Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết chuyên đề, chương trình của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ động, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt; tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH hoàn thành các mục tiêu đề ra; xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài và những vi phạm khuyết điểm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; tập trung GPMB; hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp; Đề án thành lập Khu Công nghệ cao và Quy hoạch tỉnh; sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch đảm bảo đồng bộ, thống nhất để quản lý và thu hút đầu tư; Tiếp tục công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để sớm đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động; hoàn thành việc di chuyển địa điểm đầu tư xây dựng đối với Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị... Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh.

BCH thống nhất  giao BTV Tỉnh ủy chỉ đạo việc tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để ban hành. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy cụ thể hóa tổ chức thực hiện đảm bảo sát thực, hiệu quả.

BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Chương trình công tác; Chương trình KTGS; Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh; giao BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

BCH Đảng bộ tỉnh thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại Tổ của BCH Đảng bộ tỉnh.

Về các dự thảo chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết, kết luận Trung ương 6, khóa XIII. BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất giao BTV Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện ban hành, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, chỉ đạo rà soát các nghị quyết, chương trình, đề án, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy có nội dung liên quan để tham mưu sửa đổi, điều chỉnh đảm bảo phù hợp, thống nhất với các chủ trương, định hướng mới của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII…

Cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về KT-XH theo thẩm quyền, trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí về chủ trương với nội dung đề xuất của BCS Đảng UBND tỉnh về các nội dung KT-XH thuộc thẩm quyền để trình HĐND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề cụ thể và giao BCS Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh thẩm định, trình kỳ họp của HĐND tỉnh theo quy định.

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền

Sáng 28/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS), chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh; cho ý kiến, cho chủ trương một số nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.