Ban Chỉ đạo 35 thành phố Phủ Lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Sáng 7/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố Phủ Lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Đại biểu đại diện các đơn vị thành viên BCĐ 35 thành phố tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị: năm 2023, các đơn vị thành viên BCĐ 35 thành phố Phủ Lý đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoạt động tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hơn. Một số đơn vị (Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an, Ban CHQS, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố…) làm tốt công tác phối hợp cung cấp những thông tin chính thống về các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là vấn đề dư luận quan tâm như triển khai thực hiện các dự án đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác cán bộ...; chủ động phản bác những thông tin sai trái, thù địch, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã lập và duy trì có hiệu quả các tài khoản của mình, đồng thời tích cực tham gia các tài khoản chung…, qua đó thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Ban Chỉ đạo 35 thành phố Phủ Lý triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên BCĐ 35 của thành phố đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phối hợp thực hiện hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, BCĐ 35 thành phố Phủ Lý xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, BCĐ 35 các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tình hình CBĐV, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo BCĐ 35 tỉnh, thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tham gia viết bài, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực nhằm đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố…chủ động phối hợp tăng cường tham mưu giúp cấp ủy, BCĐ 35 thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội của các tài khoản trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các website, blog. fanpage, tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để báo cáo, đề xuất BCĐ 35 thành phố, BCĐ 35 tỉnh có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của đất nước, tỉnh, thành phố góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội.

Với các thành viên, cơ quan thường trực BCĐ 35 thành phố, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình...nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.