Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 28/6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận một số nội dung trọng tâm khác theo thẩm quyền. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại tổ, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung làm rõ kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022. 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của BCH, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tỉnh được thực hiện hiệu quả; các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ của BCH Đảng bộ tỉnh

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại, như: công tác thu hút đầu tư, thu hút lao động từ các tỉnh, thành phố về Hà Nam làm việc chưa đạt yêu cầu; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tốc độ phát triển đô thị còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công chậm; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường còn nhiều hạn chế; công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chuyển biến chậm; nước sạch, vệ sinh môi trường chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân; nhiều người dân có tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19; tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh,...

Phân tích những nguyên nhân chủ quan, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Sau khi thảo luận tại tổ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp.

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định: Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của hội nghị. BTV Tỉnh ủy đã tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và được BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua các nội dung hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương và của tỉnh bảo đảm thời gian, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và quy định về công tác cán bộ.

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư khiếu kiện của công dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhất là những vụ việc tồn đọng, những kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp HĐND... Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; quốc phòng - an ninh. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH của Chính phủ. Xây dựng các đề án, chương trình để tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tận dụng thời cơ dịch bệnh đã được kiểm soát để phát triển KT-XH trong điều kiện bình thường mới bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương cấp, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về Nông nghiệp - nông dân - nông thôn và tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực bảo đảm tính bền vững các tiêu chí NTM; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, bảo đảm quỹ đất sạch thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển  thương mại - dịch vụ - du lịch; tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022 để bảo đảm tự cân đối ngân sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân… Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

Về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031, BCH Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BTV Tỉnh ủy quản lý.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của BCH, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quy trình để xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý và thống nhất giới thiệu để trình Trung ương phê duyệt các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định. Từ đó sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho lâu dài…

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cấp, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn ở ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong năm 2022.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.