Toàn văn Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

LTS: Sáng nay (6/12), Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc tại Hội trường UBND tỉnh. Đây là kỳ họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Hà Nam điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Toàn văn Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại Kỳ họp

- Kính thưa các vị Đại biểu khách!

- Kính thưa Hội đồng!

- Thưa Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2021; hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị Đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu khách và các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã về dự Kỳ họp. Xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý, các vị Đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh Khóa 19 thành công tốt đẹp.

- Kính thưa các vị Đại biểu !

Nhìn lại năm 2021, bên cạnh những thuân lợi, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhất là sau 2 đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn để lại hậu quả nặng nề; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và chính quyền các cấp, các ngành; sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và phát triển KT- XH; củng cố quốc phòng- an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng sẽ xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung sau:

Một là, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thảo luận thống nhất phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do đó đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác tài chính - ngân sách; quốc phòng - an ninh; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thi hành án dân sự và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.   

Hai là, nghe Báo cáo của Thường trực HĐND, về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh; các Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng.

Ba là, nghe Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và Báo cáo công tác của TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh.

Bốn là, Hội đồng sẽ thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết thuộc thẩm quyền; dự kiến Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thông qua 28 Nghị quyết; trong đó có 04 Nghị quyết về Kế hoạch; Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh; Chương trình giám sát và Xác nhận kết quả giải quyết những nội dung phát sinh giữa 2 Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh.

- 24 Nghị quyết về kinh tế- xã hội; và các lĩnh vực tài chính, ngân sách; đầu tư công, đất đai; Nông nghiệp; Lao động, Giáo dục, Y tế, phòng chống dịch bệnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp.

Năm là, Hội đồng sẽ bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn tại Kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của Cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và những ý kiến của cử tri tiếp nhận qua điện thoại trực tiếp tại Kỳ họp.

Toàn văn Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy
Quang cảnh kỳ họp

Kính thưa Hội đồng!

Để tổ chức Kỳ họp lần này, trong thời gian qua, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp; quá trình xây dựng, thẩm tra đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các vị Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tiến hành tiếp xúc lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn.

Với trách nhiệm của người Đại biểu trước Cử tri và Nhân dân, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị Đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp.

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà Đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố Khai mạc Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh Hà Nam - khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Một lần nữa xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý, các vị Đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

Vũ Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.