Kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 12/7, HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện Thanh Liêm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo phát triển KT- XH của UBND huyện trình bày tại kỳ họp: 6 tháng đầu năm 2023, tình hình KT-XH của huyện cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Hầu hết chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt trên 50% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,95 triệu đồng, đạt 53,9 % kế hoạch, tăng 5,2 % so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,4%. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch khởi sắc tạo tiền đề quan trọng phục hồi và phát triển KT-XH. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, thiết thực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các nhiệm vụ quân sự địa phương được duy trì tốt.

6 tháng cuối năm 2023, huyện Thanh Liêm phấn đấu đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra: Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng để cả năm đạt 66,7 triệu đồng, tăng 4,3% so với năm 2022; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 455 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 13.300 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 3.900 tỷ đồng; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng 10% so với kế hoạch tỉnh giao; giải quyết việc làm mới cho 1.880 người; tỷ lệ đô thị hoá đạt 31%...

Kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cấp, ngành trong việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND huyện; đôn đốc, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tăng cường hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri…

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo công tác theo quy định của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành: Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân huyện.

Kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả HĐND, UBND huyện và các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân Thanh Liêm đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời đáp ứng những mong muốn của cử tri trên địa bàn, đồng chí đề nghị Thanh Liêm tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023, xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND, UBND huyện; Giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, đặc biệt là tập trung quyết liệt khắc phục những nội dung kiến nghị của các đoàn giám sát, thanh tra, kiểm toán có liên quan. Tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã NTM nâng cao, NTM mới kiểu mẫu theo kế hoạch, trước mắt tập trung vào các tiêu chí cần ít kinh phí để thực hiện; tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM, nhất là về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo phát triển bền vững, phòng tránh dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường. Chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện. Tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Mặt khác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương đặc biệt là trong lĩnh  vực lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, tạo chuyển biến tích cực về xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy.

Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi cho các thửa đất đủ điều kiện theo kế hoạch...; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật và xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài... Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác an ninh- quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng cũng tiếp thu và lưu ý về một số kiến nghị của huyện và cử tri, nhân dân quan tâm, đề nghị.

Tại chương trình kỳ họp, HĐND huyện thông qua 11 tờ trình của UBND huyện, 3 tờ trình của HĐND huyện và 11 nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.