Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 4/12, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016- 2021) khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối năm như thường lệ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thông qua và quyết định nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp. 

Để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể, nhất là phiên chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Việc trả lời cần chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tại kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2019, kế hoạch phát triển KT- XH năm 2020. Theo đó, năm 2019 tình hình KT-XH cơ bản giữ ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm tăng trưởng cao, đạt 11,5%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. GRDP bình quân đầu người đạt 63,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,38%; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 9.000 tỷ đồng (tăng 14,2% so với năm 2018, đạt 116% dự toán trung ương giao, 115,3% dự toán địa phương). Hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh còn những khó khăn, hạn chế. Việc thực hiện một số đề án, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế; giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là vấn đề đất đai, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn giao thông, xử lý xe quá tải trọng… chưa hiệu quả.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, dự báo tình hình năm 2020, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH chủ yếu, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2020.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả về phát triển KT- XH mà cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã đạt được năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Do vậy tại kỳ họp, ngoài nội dung đã đề cập trong báo cáo và các tờ trình, đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được trong phát triển KT-XH năm 2019, đề ra quyết nghị về phát triển KT-XH năm 2020 với những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính đột phá. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của trung ương, của tỉnh, nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, thu hút một số dự án lớn, triển khai một số công trình trọng tâm, trọng điểm chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục đổi mới hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo môi trường, có nguồn thu lớn cho ngân sách; phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; quyết liệt trong giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư mới, lớn. 

Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển, đa dạng các loại hình du lịch, thu hút khách lưu trú dài ngày tại tỉnh. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, thu hút các trường đại học, bệnh viện chất lượng cao về đầu tư tại tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu  tư, xây dựng. Phấn đấu tăng thu ngân sách, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ, giải pháp để các nghị quyết thông qua khi đưa vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Trong phiên khai mạc và buổi chiều ngày làm việc thứ nhất, HĐND tỉnh cũng đã nghe, xem xét các báo cáo: hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của HĐND tỉnh; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND tỉnh; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Thông báo của MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời nghe, xem xét các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết của kỳ họp.

Mai Hương

Mai Hương

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.