HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 5/12, HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và tiến hành thảo luận tổ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp. Ảnh Thu Thảo

Dư phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh. Theo đó, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lường Văn Thắng, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển vị trí công tác.

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đại biểu dự kỳ họp.

Cùng đó, phiên họp đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu là phương thức giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với sự nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi tới từng đại biểu HĐND tỉnh và lắng nghe ý kiến của cử tri, cùng với thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND tỉnh bầu gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy quán triệt một số nội dung thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy trình các bước: HĐND tỉnh thông qua Tờ trình về danh sách gồm 26 người được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời tiến hành thảo luận Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, các đại biểu tập trung thảo luận về: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm; việc thực hiện báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm; đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật của người được HĐND tỉnh bầu...

Sau thảo luận ở Tổ, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và Báo cáo kết quả thảo luận Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm; Bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành lấy phiếu, kiểm phiếu tín nhiệm. Việc thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả tổng hợp lấy phiếu tín nhiệm sẽ được báo cáo, trình HĐND tỉnh thông qua vào đầu giờ sáng ngày 06/12/2023.

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thực hiện nội dung thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đó, tại 3 tổ thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp. Về các báo cáo trình Kỳ họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2023: Phân tích kỹ nguyên nhân kết quả đã đạt được (nguyên nhân khách quan, chủ quan); những tồn tại, hạn chế…

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đại biểu thảo luận tổ.

Thảo luận về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, các đại biểu tập trung làm rõ tính khả thi của các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu: Thu ngân sách, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công; các giải pháp trọng tâm để khắc phục tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đánh giá kỹ tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là những cơ chế, chính sách chưa phát huy được hiệu quả, việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (như các cơ chế trong lĩnh vực nông nghiệp,...). Những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, nguyên nhân; giải pháp trong thời gian tới để đảm bảo thực chất, hiệu quả...

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đại biểu thảo luận tổ.

Về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp, các Tổ đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ: Sự cần thiết ban hành nghị quyết (Căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn...); Về nội dung từng dự thảo Nghị quyết; sự phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh.

HĐND tỉnh thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thảo luận tổ
Các đại biểu thảo luận tổ.

Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến một số nội dung cụ thể về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư; lĩnh vực tài chính – ngân sách; đất đai, cơ chế, chính sách.

Ngày mai, kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc./.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 5/12, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.