Tỉnh ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2022

Sáng 19/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2017-2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội…; đại diện các mô hình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

Tỉnh ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20172022
Các đai biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả 5 năm triển khai mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó nhấn mạnh: Qua 5 năm triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác đã khẳng định cách làm đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong việc cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) đã chú trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05, xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của các cấp ủy, TCĐ, được cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Từ năm 2017 đến tháng 4/2022, toàn tỉnh đã triển khai gần 1.500 mô hình, trong đó có 3 mô hình cấp tỉnh, 187 mô hình cấp huyện và tương đương, 1.239 mô hình cấp cơ sở, nhiều mô hình hiệu quả được triển khai, nhân rộng.

Tỉnh ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20172022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Thông qua việc triển khai, tổ chức thực hiện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, ý thức của các cấp ủy, TCĐ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc học và làm theo Bác. Nhận thức của CBĐV, chiến sỹ, người lao động và các tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn.

Việc triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với những kết quả đạt được, toàn tỉnh đã có 2 tập thể, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 121 tập thể, 165 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh; hàng ngàn tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện, cấp cơ sở.

Tỉnh ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20172022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng đại diện các mô hinh tiêu biểu về học và làm theo Bác, giai đoạn 2017-2022.
Tỉnh ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20172022
Tỉnh ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20172022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện mô hình. Đồng chí nhấn mạnh, để việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, TCĐ, CBĐV, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề năm 2022 và các chuyên đề hàng năm gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trên cả 3 phương diện: học tập - làm theo - nêu gương.

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; Phổ biến, quán triệt nội dung mô hình, vận động CBĐV và nhân dân thực hiện. Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những mô hình học tập và làm theo Bác tiêu biểu để ngày càng có nhiều mô hình tốt được nhân rộng; Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 nói chung, xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nói riêng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mô hình “Học tập và làm theo Bác” phù hợp tình hình thực tế, có khả năng lan tỏa sâu rộng trong CBĐV và nhân dân. Trong đó, chú trọng xây dựng mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người CBĐV theo chuyên đề năm 2022; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, cách làm hình thức, chiếu lệ, không hiệu quả.

Mặt khác, thường xuyên rà soát, đánh giá các mô hình học tập và làm theo Bác, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, các mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả...

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 44 tập thể tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2022.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.