Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã An Ninh

Thời gian qua, Đảng bộ xã An Ninh (Bình Lục) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã được thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lê Trọng Luyện, Bí thư Đảng ủy xã An Ninh cho biết: Liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ xã An Ninh luôn được đánh giá là một trong những đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Thực tế ghi nhận tại các tổ chức đảng, đoàn thể ở địa phương cho thấy, việc học tập, làm theo Bác đang ngày càng đi vào nền nếp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến đông đảo CBĐV, nhân dân. Hằng năm, mỗi CBĐV, nhất là người đứng đầu từ xã đến thôn luôn tự giác nêu gương trong đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với vị trí công việc đảm nhiệm. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức đảng, đoàn thể và CBĐV, công chức, viên chức đều chủ động, tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác phù hợp với chuyên đề hằng năm.

Nội dung đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao, tạo động lực tích cực để từng cá nhân CBĐV, quần chúng nỗ lực, tự giác phấn đấu, rèn luyện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể cũng chú trọng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân loại hằng năm, chất lượng tổ chức đảng và CBĐV ngày càng được nâng cao. Năm 2022, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 89,5% CBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, 16,5% CBĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã An Ninh
Cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã An Ninh (Bình Lục) tích cực trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp.

Nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã An Ninh thời gian qua thể hiện sinh động, rõ nét nhất ở khía cạnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cụ thể nội dung học tập, làm theo Bác, Đảng ủy xã An Ninh tập trung lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để CBĐV, đoàn viên, hội viên, người dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích thiết thực của phong trào xây dựng NTM, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ mọi người cùng tự giác, tích cực tham gia hoàn thiện cũng như duy trì giữ vững chất lượng những chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trong phát triển nông nghiệp, bám sát nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế của đảng ủy và các chi bộ, đội ngũ CBĐV ở từng thôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nêu gương trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thâm canh, tăng vụ, quay vòng và nâng cao hiệu suất sử dụng đất canh tác. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi gần 8ha diện tích đất canh tác cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực chăn nuôi của các gia đình, nhất là gia đình CBĐV, đoàn viên, hội viên có những chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ và hình thức nuôi trồng. Qua đó đưa tổng giá trị chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trên địa bàn xã năm 2022 đạt gần 150 tỷ đồng.

Cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cùng với lĩnh vực nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã An Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã thu hút 1 công ty, 98 cơ sở đầu tư tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Một việc làm tiêu biểu khác ở Đảng bộ xã An Ninh trong cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác, đó là tiếp tục duy trì có chiều sâu phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong huy động các nguồn nội lực chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường phù hợp với tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2021, 2022, Đảng ủy xã An Ninh chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với cấp ủy, ban lãnh đạo từng thôn đăng ký xây dựng “Tuyến đường kiểu mẫu”. Kết quả, thông qua xây dựng "Tuyến đường kiểu mẫu", toàn xã đã trồng được trên 10km đường hoa 2 bên đường dẫn vào các thôn với diện tích trên 25 nghìn m2; trồng trên 5km đường cây hoa, cây bóng mát. Đến nay, 100% "Tuyến đường kiểu mẫu" được CBĐV, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể đảm nhận việc trồng, bảo vệ, chăm sóc đang phát triển tốt, đáp ứng tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã An Ninh
Nhân dân xã An Ninh (Bình Lục) trồng hoa ven đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Quang Huy

Từ tác phong sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, việc học tập, làm theo Bác ở Đảng bộ xã An Ninh từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo CBĐV, nhân dân tham gia hưởng ứng. CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân ở từng khu dân cư đã chủ động, tự giác vận dụng, cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Năm 2022, xã An Ninh được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là kết quả có được từ quyết tâm, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã trong việc vận dụng, cụ thể hóa nội dung các phong trào thi đua yêu nước cũng như nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế địa phương.

Không bằng lòng với kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã An Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động mọi nguồn lực để nâng cao và giữ vững chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao, hướng tới phấn đấu sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Với sự linh hoạt, chủ động trong việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, đến nay, cơ cấu kinh tế ở xã An Ninh đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%; tỷ lệ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa" đạt 92,8%; xã đạt 18/19 tiêu chí, 73/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã An Ninh tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, giới thiệu và khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đề cao và phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện cũng như đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân của đội ngũ CBĐV, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, đoàn thể.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy