Ghi nhận sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập, làm theo gương Bác đang dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), địa phương, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên (ĐVHV), nhân dân.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các chuyên đề bằng hình thức phù hợp gắn với thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả bảo đảm việc tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, sát tình hình, nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân. 

Ghi nhận sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
Lãnh đạo Huyện ủy Bình Lục khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: Khang Ninh

Từ năm 2016 đến 2020, toàn tỉnh tổ chức 5 đợt quán triệt, học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp điều kiện, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Cùng với tổ chức các hội nghị quán triệt tập trung, năm 2016-2017, Tỉnh ủy phát động cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”; phát hành 17 nghìn cuốn “Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới các chi bộ, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội thôn, tổ phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh...

Cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường phản ánh kết quả thực hiện Chỉ thị 05, chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt việc tốt... Nhiều đảng bộ có hình thức tuyên truyền sáng tạo, tạo sức lan tỏa, như: tổ chức tọa đàm về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, Tỉnh đoàn, Đảng bộ Quân sự tỉnh...); tổ chức hội diễn “Cán bộ chiến sĩ công an làm theo lời Bác”, nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ” (Công an tỉnh); tổ chức thi “Tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII” (huyện Thanh Liêm), cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý)... Qua đó, góp phần cổ vũ, khích lệ CBĐV, nhân dân tích cực học tập, làm theo gương Bác. 

Bà Phạm Thị Thanh (Liêm Thuận, Thanh Liêm) chia sẻ: “Qua theo dõi các buổi tọa đàm, thi kể chuyện về Bác Hồ, tôi đã hiểu sâu sắc thêm và có sự vận dụng liên hệ với những việc làm cụ thể theo gương Bác ngay trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cũng nhận thấy, các buổi tọa đàm, kể chuyện về Bác Hồ đã tác động tích cực đến thái độ, tinh thần làm việc của CBĐV, CCVC địa phương trong việc chủ động lắng nghe, giải quyết kịp thời đơn thư, đề nghị, yêu cầu chính đáng của nhân dân; chú trọng thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các đề án phát triển KT-XH và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân”.

Đã thành nếp, mỗi lần sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh (Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, Đảng bộ thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) lại thay mặt Ban Chi ủy đánh giá kết quả cụ thể trong việc học tập, làm theo gương Bác của cấp ủy, CBĐV. Đồng thời, gợi mở, đề xuất, đánh giá các giải pháp cụ thể trong việc thực hành theo Bác của tập thể, cá nhân trong từng lĩnh vực như: thái độ giao tiếp, cư xử của đảng viên trong đời sống thường ngày; việc gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng nếp sống văn minh… Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, việc học tập các chuyên đề hằng năm không chỉ thực hiện tại hội nghị mà được chi bộ cụ thể hóa thành những hành động thiết thực từ mỗi gia đình CBĐV. Cấp ủy chi bộ không chỉ chú trọng triển khai học tập, làm theo Bác ở chuyên đề hằng năm mà kết hợp, tiếp nối thực hiện chuyên đề các năm nhằm bảo đảm việc học tập, làm theo Bác được thực hiện đa chiều trên mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh. 

Để tuyên truyền, lan tỏa việc làm theo gương Bác tới CBĐV, nhân dân, các địa phương, đơn vị rất chú trọng phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu. Hằng năm, 100% chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn CBĐV, CCVC, ĐVHV đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018, việc đăng ký làm theo Bác được lồng vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, trong đó, đăng ký rõ nội dung, việc làm theo Bác, thời gian, giải pháp thực hiện; lấy kết quả thực hiện việc làm theo Bác là một trong những tiêu chí xếp loại TCĐ, ĐV, CCVC hằng năm.

Cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII một số đơn vị, địa phương đã lựa chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết những tồn tại, yếu kém; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với nhân dân. Năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với ĐVHV, công nhân khu công nghiệp. Năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy có 2 buổi đối thoại trực tiếp với CBĐV, nhân dân xã Thanh Lưu (Thanh Liêm) và hội viên phụ nữ trong tỉnh; năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với CBĐV, nhân dân xã Chính Lý (Lý Nhân); 6/6 huyện, thành phố, thị xã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các cơ quan, đơn vị, nhân dân...

Theo đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duy Tiên, thông qua tăng cường tổ chức đối thoại, trao đổi, cấp ủy, chính quyền các cấp có điều kiện sâu sát, nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của CBĐV, nhân dân với tinh thần cầu thị; chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, xử lý, khắc phục sai phạm ngay từ cơ sở; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, qua đó góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, tăng cường niềm tin của CBĐV, nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Từ năm 2016 đến 2020, toàn tỉnh tổ chức 5 đợt quán triệt, học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp điều kiện, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Cùng với tổ chức các hội nghị quán triệt tập trung, năm 2016-2017, Tỉnh ủy phát động cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”; phát hành 17 nghìn cuốn “Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới các chi bộ, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội thôn, tổ phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh...

Nhằm lan tỏa tinh thần Chỉ thị 05 tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, TCĐ cũng đã tích cực chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình về học tập, làm theo gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Từ năm 2017 đến tháng 3/2021, toàn tỉnh đã triển khai hơn 1 nghìn mô hình học tập, làm theo gương Bác (3 mô hình cấp tỉnh, 187 mô hình cấp huyện, 837 mô hình cấp cơ sở). Nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực được triển khai nhân rộng như: “Ngày thứ bảy với dân” (Huyện ủy Bình Lục), “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” (Huyện ủy Kim Bảng), “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Đảng ủy Công an tỉnh), “Nâng bước em đến trường”, “Tự soi, tự sửa” (Đảng ủy Quân sự tỉnh), “Vì quê hương xanh, sạch, đẹp”, “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng” (Công ty Điện lực Hà Nam), “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm” (Hội Phụ nữ), “Cán bộ hội viên thực hành tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo” (Huyện ủy Lý Nhân)... 

Từ thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của cấp ủy, TCĐ các địa phương, đơn vị và CBĐV, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị có chuyển biến tích cực, số đơn thư giảm; công tác điều tra, phá án, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội kịp thời hơn; công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp được nhân dân đánh giá cao. Đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục chia sẻ: Qua thực hiện mô hình “Ngày thứ bảy với dân” và các mô hình làm theo gương Bác đã góp phần rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBĐV, nhất là người đứng đầu. Từ đó không chỉ giúp CBĐV nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, cải tiến lề lối, tác phong làm việc mà còn tạo cơ hội, điều kiện cho CBĐV, người đứng đầu được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo gương Bác đã và đang đem lại những kết quả tích cực, cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ CBĐV, CCVC, các tầng lớp nhân dân. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ ý thức nêu gương trong thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, trong văn hóa ứng xử tại nơi làm việc, nơi cư trú. Đây là động lực quan trọng giúp các địa phương, đơn vị trong tỉnh hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.