Đa dạng mô hình làm theo Bác ở xã Liêm Thuận

Từ năm 2020 đến nay, UBND xã Liêm Thuận (Thanh Liêm) duy trì thực hiện ngày thứ ba hằng tuần là “Ngày không viết” và thứ năm là “Ngày không hẹn”. Mới nghe thì chắc ai cũng cho rằng đây là việc làm không phù hợp với cơ quan hành chính nhà nước. Nhưng đây lại là hai việc làm của mô hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Liêm Thuận - “Ngày không viết, ngày không hẹn” được nhân dân rất hài lòng. 

“Ngày không viết” là khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã vào ngày thứ 3 hằng tuần, sẽ được công chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại thủ tục hành chính quy định khi tổ chức, cá nhân không ghi chép được, hoặc khó khăn trong việc ghi chép và có yêu cầu được hỗ trợ (trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ) và không thu phí viết hộ; tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

 “Ngày không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ 5 hằng tuần, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn, trả kết quả ngay trong ngày mà không viết giấy hẹn trả kết quả. 

Qua thời gian thực hiện cho thấy “Ngày không viết, ngày không hẹn” đã đáp ứng yêu cầu đề ra là thấu hiểu và chia sẻ các vướng mắc, khó khăn của nhân dân, của tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lại Thị Ngọc, công chức văn phòng thống kê xã cho biết: Mô hình đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Đặc biệt là chất lượng giải quyết công việc được nâng cao, góp phần tích cực xây dựng “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Đa dạng mô hình làm theo Bác ở xã Liêm Thuận
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Liêm Thuận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Tiến Đoàn

Ông Phạm Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Liêm Thuận cho biết: Vào ngày không hẹn, lãnh đạo UBND xã có mặt thường trực tại trụ sở, bảo đảm ký hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Chúng tôi cũng công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND xã tại bộ phận “một cửa”, tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến người dân, tổ chức. Thực hiện mô hình, tinh thần thái độ trong thực hiện nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức xã có sự chuyển biến tích cực, nhất là phương pháp, phong cách, lề lối làm việc được đổi mới, tập trung giải quyết công việc chính xác, nhanh gọn, hiệu quả. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Cùng với mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn”, mô hình liên kết sản xuất lúa VietGAP với doanh nghiệp của HTXDVNN Liêm Thuận là mô hình mới đang được triển khai hứa hẹn mang lại kết quả tích cực góp phần vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay. Vụ lúa xuân 2023, mô hình được thực hiện trên diện tích 6ha và được liên kết với Công ty TNHH Long Vũ cấy giống lúa Bắc Thơm. Thực hiện mô hình, HTXDVNN Liêm Thuận chọn cánh đồng thôn Chằm Vải bảo đảm sản xuất 3 cùng: cùng giống, cùng trà và cùng quy trình chăm sóc. Trong quá trình sản xuất, HTX cung ứng giống, hướng dẫn canh tác theo đúng quy trình VietGAP. Hiện nay, lúa trong mô hình đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn vụ mùa thắng lợi.

Bà Đỗ Thị Kim Nga, Phó Giám đốc HTXDVNN Liêm Thuận cho biết: Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua HTXDVNN Liêm Thuận chọn và đăng ký việc làm theo Bác gắn với thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình, như đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất cho giá trị cao… nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua 2 vụ thực hiện liên kết sản xuất lúa hàng hóa với Công ty TNHH Long Vũ, mô hình được củng cố và hướng tới sẽ mở rộng diện tích gieo trồng ở những vụ sản xuất tiếp theo.

Những năm qua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Liêm Thuận đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Liêm Thuận đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa, như: Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; công tác kiểm tra, giám sát; phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ...

Sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Liêm Thuận đã tích cực duy trì, nhân rộng các mô hình việc làm theo Bác đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn; đồng thời quan tâm lựa chọn, xây dựng mô hình học và làm theo Bác mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Nhiều mô hình có hiệu quả được triển khai nhân rộng, như: “5 có, 3 sạch”, của Hội Phụ nữ; “Tổ nhân dân tự quản, tự phòng, tự hòa giải” của Công an xã; “Nuôi giun quế” của Hội Cựu chiến binh… Thông qua những mô hình, việc làm cụ thể ngày càng xuất hiện nhiều điển hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác, như đảng viên Vũ Thị Tuyết (Chi bộ thôn Chằm Vải) tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, nuôi lợn nhựa tiết kiệm ủng hộ các phong trào của địa phương; cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, vận động cháu con thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường…

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liêm Thuận cho biết: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Liêm Thuận được gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, điều kiện tình hình của địa phương để xây dựng kế hoạch, cam kết học tập, làm theo Bác phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên; từ đó góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”, Liêm Thuận chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo Bác, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình làm theo Bác đã triển khai, từ đó lựa chọn những mô hình thực sự có hiệu quả để tiếp tục duy trì và nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quảng cho biết thêm: Năm 2023, Đảng ủy xã chỉ đạo mỗi chi bộ đăng ký xây dựng một mô hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề của năm. Trong đó gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua, nhất là tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết nhằm tạo ra sự ổn định và phát triển bền vững.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy