Cán bộ và nhân dân xã Ngọc Sơn học và làm theo gương Bác

Đẩy mạnh học, làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đem lại những chuyển biến và tác động tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở xã nông thôn mới Ngọc Sơn (Kim Bảng).

Trạm Y tế xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) được xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mạnh Hùng

Chi bộ thôn Mã Não là một trong những chi bộ thực hiện mô hình điểm của xã Ngọc Sơn về “Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội”.

Để việc thực hiện mô hình đạt hiệu quả, chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện mô hình. Ban Chi ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng tháng, từng quý, từng vụ và cả năm, đồng thời giao cho mỗi đồng chí đảng viên một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của các mô hình đề ra như: mô hình cánh đồng mẫu; mô hình phát triển cây vụ đông, cây hàng hóa xuất khẩu; mô hình chăn nuôi dê; mô hình phát triển ngành nghề dịch vụ, thực hiện làng có nghề; mô hình tự quản giao thông, an ninh trật tự; mô hình mương máng tự quản… Trong đó, mô hình cánh đồng mẫu là một trong những minh chứng rõ nét cho việc nói đi đôi với làm của cấp ủy, đảng viên Chi bộ thôn Mã Não.

Với sự tổ chức điều hành và trực tiếp tham gia của đồng chí phó bí thư chi bộ và nhiều đảng viên, mô hình hiện có diện tích 36 ha, nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất trên cơ sở áp dụng các tiến bộ KHKT như: gieo sạ, sử dụng máy cấy.

Đặc biệt, thôn đã thành công trong việc đưa giống lúa P6 năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và có liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm lúa tươi tại ruộng, giúp giảm ngày công lao động, tăng thu nhập cho các hộ tham gia mô hình (giá trị kinh tế cao gấp 1,5 lần so với cấy lúa thuần), đây cũng là mô hình được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của đội ngũ cấp ủy, đảng viên trong chi bộ.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Ngọc Sơn đã xây dựng thành công nhiều mô hình điểm, điển hình trên các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, y tế… Các mô hình tập thể, cá nhân đều tổ chức thực hiện đạt kết quả có tính khích lệ, sức lan tỏa tích cực tới các phong trào thi đua của xã, bảo đảm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học, làm theo Bác.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Sơn cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng mô hình điểm, phân công cụ thể từng người phụ trách trên từng lĩnh vực. Từ đó nhân ra diện rộng, tạo sức lan tỏa trong các cơ quan, chi bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực đẩy mạnh việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi “làm theo” là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Thực tế thời gian qua, học, làm theo Bác, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc chọn và giải quyết một số công việc, vấn đề mang tính chất đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhận diện và giải quyết các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, trên địa bàn không xảy ra những bức xúc, nổi cộm, an ninh chính trị luôn được bảo đảm. Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, xử lý đất đai theo kế hoạch ở xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nên xã đã hoàn thành các công việc được cấp trên giao.

Quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ xã Ngọc Sơn luôn bám sát các văn bản hướng dẫn, vận dụng vào điều kiện cụ thể của xã và đẩy mạnh vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đặc biệt là công tác chỉ đạo các mô hình điểm, từng công việc cụ thể với thực hiện chỉ thị. Nội dung giám sát thường xuyên trong sinh hoạt, các chi bộ đều có nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác đôn đốc thực hiện sau kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, chỉ rõ thời gian khắc phục hạn chế, nhược điểm. Chính vì vậy, ý thức trách nhiệm của tổ chức, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Có thể nói, học và làm theo Bác đã đem lại chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Ngọc Sơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 45,2 triệu đồng; xóa nhà không an toàn cho 47 hộ chính sách, hộ nghèo trong xã. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm, Đảng bộ xã đều đạt trong sạch vững mạnh; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 16,7-20%, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đều đứng trong tốp đầu của huyện, được các cấp khen thưởng.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc học, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ xã Ngọc Sơn tiếp tục lựa chọn một số vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để phấn đấu, khắc phục nhằm đem lại kết quả cụ thể. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, bổ sung hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ, các ngành, đoàn thể thực hiện “điểm” gắn với nội dung các chuyên đề và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình trong làm theo Bác…

Thu Thảo

Thu Thảo, Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.