Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 21/9, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ”. 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại diện Đảng ủy Quân khu 3; đại diện một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại biểu con em quê hương Hà Nam; đại biểu các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, chức sắc tôn giáo. Tham dự đại hội có 322 đại biểu chính thức đại diện cho trên 50 nghìn đảng viên trong tỉnh, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới của toàn đảng bộ. 

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

[Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX]

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc. Diễn văn khẳng định:  Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý, hướng dẫn cụ thể, trực tiếp của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương; Sự góp ý sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

[Xem: Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025]

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Báo cáo khái quát những kết quả đạt được trong 5 năm qua trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chỉ rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Theo đó: báo cáo chính trị khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016- 2020 đạt 10,1%/năm (thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước). Quy mô kinh tế năm 2020 gấp 1,7 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng (bằng mức bình quân chung của cả nước). Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ hiệu quả, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Xuất, nhập khẩu đạt khá, thu ngân sách tăng cao, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Văn hoá - xã hội được quan tâm phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%. Công tác an ninh-  quốc phòng được đảm bảo; cải cách hành chính, cải cách  tư pháp chuyển biến tích cực; hợp tác đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Công tác lãnh đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới, tiến bộ theo hướng chủ động, sáng tạo, tích cực sâu sát cơ sở, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, kịp thời xử lý vướng mắc. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được coi trọng, đạt kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; coi trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, những nhân tố tác động đến tỉnh Hà Nam trong những năm tới,  Báo cáo Chính trị xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: “Tăng cường đoàn kết xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giầu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”. Báo cáo cũng xác định các mục tiêu cụ thể, khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế- xã hội, môi trường, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh; Xây dựng Đảng của kế hoạch 5 năm 2020-2025; đề ra phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, báo cáo đã khẳng định những ưu điểm, kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện quy chế làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đề ra những giải pháp khắc phục trọng tâm và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: những kết quả đó tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển chung của đất nước. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam sẽ phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh Hà Nam đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Ngay trong phiên khai mạc sáng 21/9, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

* Chiều 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục các nội dung làm việc theo chương trình.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí; tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 .

Tiếp theo chương trình Đại hội đã được nghe tham luận về: “Xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao cấp vùng” do đồng chí Nguyễn Anh Chức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý trình bày; “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội” do đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày; “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của tỉnh Hà Nam” do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày; “Phát triển công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo, đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại hiệu quả cao tạo động lực phát triển nhanh, bền vững” do đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương trình bày.

Đến cuối giờ buổi chiều, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Ngày 22/9, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

Nguyễn Hằng - Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.