Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở Nguyễn Úy

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cấp xã… từ tháng 1/2021, Xã Nguyễn Úy (Kim Bảng) đã triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân trong xã.

Việc thực hiện mô hình được xã xác định phải thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Mô hình được thực hiện trên tinh thần khẩu hiệu “Cán bộ, công chức UBND Xã Nguyễn Úy quyết tâm thực hiện tốt 5 biết và 3 thể hiện” (trong đó, 5 biết là: biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn và 3 thể hiện là tôn trọng trong quan hệ giao tiếp, văn minh - lịch sự - văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc, gần gũi trong quan hệ, giải quyết công việc nhanh chóng). Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã thống nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xây dựng mô hình do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND làm phó ban thường trực; thành lập tổ giúp việc BCĐ, tổ trợ giúp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, UBND xã đã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện mô hình; xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ xã, xác định rõ trách nhiệm các bên trong việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, khảo sát, lấy ý kiến hội viên, đoàn viên, thực hiện giám sát. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết thực hiện và làm theo các nội dung mô hình đối với 100% cán bộ, công chức; xây dựng và niêm yết đầy đủ các nội quy, quy định, các mẫu biểu, thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí theo quy định; xây dựng các mẫu thư (thư xin lỗi, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư chia buồn) và các phiếu khảo sát (đánh giá mức độ hài lòng của người dân trước và sau khi thực hiện mô hình, phiếu lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc tại trụ sở).

Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở Nguyễn Úy
Xã Nguyễn Úy (Kim Bảng) đầu tư tương đối đầy đủ các điều kiện phục vụ người dân và tổ chức tới liên hệ làm việc.

Đồng chí Đinh Xuân Thư, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cùng với triển khai các nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” được tổ chức sâu rộng, có hiệu quả; lồng ghép các nội dung tuyên truyền để người dân biết đến mô hình và cùng tham gia thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng bộ phận chuyên môn, các nội dung của mô hình đã được triển khai thực hiện bảo đảm tính khả thi, đúng và trúng thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. BCĐ thực hiện mô hình thường xuyên tổ chức họp để đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình và đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, phát triển mô hình, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vì nhân dân phục vụ, từng bước chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Trong quá trình thực hiện mô hình, UBND xã thực hiện tốt công tác tiếp dân và đối thoại với người dân theo quy định; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức theo thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; phân công cán bộ, công chức trực tiếp xuống địa bàn thôn để tham gia các hoạt động với nhân dân; lắng nghe các ý kiến góp ý hoặc giải quyết các vụ việc bức xúc, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Thường xuyên rà soát và đề xuất với cấp trên về cắt giảm thời gian xử lý, giảm bớt giấy tờ, TTHC cho người dân, tổ chức; thực hiện hẹn và trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, lấy ý kiến người dân, tổ chức đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc bằng phiếu khảo sát ngay sau khi trả kết quả giải quyết TTHC hoặc giải quyết công việc. Không những thế, UBND xã còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi thiếu thân thiện khi tiếp xúc với người dân, tổ chức; có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức thường xuyên bị nhắc nhở, bị người dân, tổ chức đánh giá thấp qua phiếu khảo sát.

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương, quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo và cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức công vụ. Do vậy, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức xã đã được nâng cao rõ rệt, thể hiện rõ vai trò chủ thể trong tham gia thực hiện mô hình. Quá trình làm việc và thực hiện mô hình, đội ngũ cán bộ, công chức xã đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, như: sáng kiến sử dụng giấy màu để làm các loại thư bảo đảm phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, điều kiện hoàn cảnh; cách xử lý tên thư chia buồn và giấy khai tử…

Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện các nội dung của mô hình, giúp cho mỗi cán bộ, công chức và nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mô hình đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan, tạo dấu ấn bằng sự ghi nhận, hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác.

Ông Đặng Văn Vinh, người dân thôn Cát Thường, chia sẻ: Việc xây dựng và thực hiện mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” thực sự cần thiết, mang đến cho người dân ngày càng nhiều hơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên, thuận lợi khi thực hiện các TTHC cá nhân. Hơn thế, từ mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ và nâng cao trình độ, chuyên môn, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ. Người dân chúng tôi mong muốn mô hình sẽ được cấp ủy, chính quyền xã duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực tế.

Sau 2 năm triển khai, kết quả thực hiện nội dung các tiêu chí cụ thể của mô hình đã được thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Mô hình góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp xuống các thôn tham gia các hoạt động cùng nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay tại địa bàn dân cư. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức theo thẩm quyền, không có vụ việc khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn; tất cả các đơn đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, thời hạn, trình tự, không có trường hợp nào để tồn đọng hoặc chậm được giải quyết. TTHC tiếp nhận và giải quyết trước hạn đạt 81%, 19%  giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay, UBND xã đã gửi 367 thư các loại tới nhân dân, trong đó: 83 thư chúc mừng hạnh phúc, 203 thư chúc mừng thành viên mới và 81 thư chia buồn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tình cảm của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Qua khảo sát sự hài lòng của người dân về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức xã, 100% số phiếu đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên. Kết quả này đã phần nào khẳng định sự thay đổi tư duy về công tác dân vận chính quyền của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cũng như sự tin tưởng của nhân dân đối với các hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng lên. Đây là động lực để Xã Nguyễn Úy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, sớm hoàn thành các chỉ tiêu về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy