Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh luôn được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của bộ máy hành chính, đặc biệt là sự phục vụ của cơ quan hành chính đối với người dân, tổ chức.

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Hằng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng đến nhiệm vụ, mục tiêu, trách nhiệm và thời gian thực hiện cho các ngành, các cấp; ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc triển khai để thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC. Đồng thời, chủ động triển khai nhiệm vụ, giải pháp CCHC một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đột phá trong công tác CCHC. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cũng tích cực nghiên cứu, có giải pháp đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt trong chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước và đặc biệt là cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính
Giải quyết TTHC tại Bộ phận “một cửa” xã Liêm Sơn (Thanh Liêm). Ảnh: Thu Thảo

Thực tế những năm qua cho thấy, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên, các chính sách được ban hành đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC được triển khai kịp thời, có chất lượng. Thời gian giải quyết TTHC được cắt giảm đáng kể, thành phần hồ sơ đơn giản hóa. Cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông hoạt động ngày càng hiệu quả, phát huy tác dụng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC ngày càng được nâng cao, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai minh bạch. Cùng với đó, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý theo chủ trương của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Công tác tuyển dụng và giải quyết các chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh thực hiện tốt việc cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc, trao đổi giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân; nâng cao chất lượng giải trình của các cấp chính quyền với người dân. Công tác thanh tra, kiểm tra về CCHC có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc kịp thời nhìn nhận, đánh giá thực chất những mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác CCHC, công tác CCHC ở tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 29 bậc so với năm 2021.

Tiếp tục tạo bước chuyển mạnh mẽ trong CCHC, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành triển khai hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác CCHC. Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác này. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, cải cách mạnh mẽ các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giữa các ngành, các cấp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản; cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%; phấn đấu nâng thứ hạng các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); cải cách hành chính (PAR INDEX); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy