Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục, công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất

Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp phiên thứ 5 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hà Nam, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các thành viên BCĐ CCHC tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để người dân doanh nghiệp tiếp cận thực hiện các thủ tục công việc một cách nhanh chóng thuận lợi nhất
Thủ tướng Chính phủ Phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ năm Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là một trọng tâm, đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, với sự đoàn kết, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương, của các thành viên BCĐ, công tác CCHC tiếp tục được cải thiện, có tiến bộ; tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, còn nhiều rườm rà, vướng mắc trong hoạt động nội bộ của các cơ quan Nhà nước và trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm dẫn tới ách tắc trong giải quyết công việc…

Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát lại các công việc trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, làm sao để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục, công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí, thời gian, công sức, tránh phiền hà, sách nhiễu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý những ách tắc trong giải quyết công việc…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để người dân doanh nghiệp tiếp cận thực hiện các thủ tục công việc một cách nhanh chóng thuận lợi nhất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng đề nghị tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong CCHC nói chung, nhất là những vấn đề nổi lên, những vấn đề người dân quan tâm, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới trong công tác CCHC, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Tại hội nghị, các báo cáo và tham luận đã làm rõ những kết quả CCHC 6 tháng đầu năm. Theo đó, các bộ, thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1.384 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,09% so với kế hoạch đề ra. Một số bộ, ngành, địa phương tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC có kết quả, đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao so với kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để người dân doanh nghiệp tiếp cận thực hiện các thủ tục công việc một cách nhanh chóng thuận lợi nhất
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam.

Các mặt công tác như: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai thực hiện tích cực.

Trong đó lĩnh vực cải cách TTHC, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến nay, đã có 31,16% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 66,48% hồ sơ TTHC được số hóa. Thông qua việc số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã giúp làm giàu dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và hình thành các kho dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Trên toàn quốc đã có 11 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có Hà Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được BCĐ xác định: các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên BCĐ, Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương mình, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tiêu chí đánh giá cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, đẩy mạnh thanh tra công vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để người dân doanh nghiệp tiếp cận thực hiện các thủ tục công việc một cách nhanh chóng thuận lợi nhất
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung chuyển đổi số theo lộ trình của Chính phủ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2023, các bộ, ngành, địa phương phải ưu tiên thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gồm: Rà soát lại hệ thống các văn bản pháp luật xem vướng ở đâu để điều chỉnh theo hướng đẩy mạnh tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát lại hoạt động CCHC, chú trọng đơn giản các thủ tục TTHC người dân đang quan tâm như là các lĩnh vực tín dụng, hoàn thuế giá trị gia tăng, đất đai và 3 lĩnh vực động lực thúc đẩy phát triển kinh tế gồm tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu; trọng tâm là 55 nhóm TTHC thuộc 12 lĩnh vực ưu tiên rà soát được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15-9-2022.

Rà soát, xử lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác CCHC, giải quyết TTHC theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở chức năng, quyền hạn của mình, chủ động ban hành hoặc đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy CCHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất việc sử dụng CSDL dân cư, mã số định danh cá nhân trong giải quyết TTHC cho người dân theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06. Tập trung chuyển đổi số theo lộ trình của Chính phủ; đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ việc giải quyết TTHC; tích cực cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.